“Uzmanların astsubaylığa geçiş yaşı 40’a yükselmeli”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, uzman jandarmaların 6 aylık eğitimi bitiren veya askerlikte geçen süreleri ile ilgili nasıp düzeltme işleminden itibaren maaş, maaş farkı ve diğer özlük haklarının ödenebilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) kanun teklifi sundu.

Uzman jandarmaların astsubaylığa geçişlerinde Jandarma Genel Komutanlığı’nın takdir yetkisinin mağduriyete yol açmasından dolayı maddenin metninden çıkarılmasını teklif eden Dr. Şevkin, şartları sağlayan uzman jandarmaların en az yüzde 30’unun astsubaylığa geçebilmelerini öngörürken, astsubaylığa geçişlerinde konulan 35 yaş sınırının da 40’a yükselmesini önerdi.

“3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanunu”nda değişiklik yapılması ile ilgili kanun teklifinin gerekçesini açıklayan Dr. Şevkin, toplumun huzurunu sağlamaya yönelik özellikle kırsaldaki özverili çalışmalarıyla dikkat çeken ve İçişleri Bakanlığı bünyesine alınan uzman jandarmaların, astsubaylarla aynı eğitimi almalarına rağmen özlük haklarında birçok sorunla karşı karşıya kaldığını vurguladı.

“YAŞ SINIRI 40’A YÜKSELMELİDİR”

Astsubaylar gibi bir yıllık eğitimden sonra, 6 aylık görev başı eğitimi ve son olarak gerçekleşen sınavın ardından tüm şartları tamamladıktan sonra asaleten göreve başlayan uzman jandarmaların, ne yazık ki astsubaylarla eşit özlük haklara sahip olmadığını ifade eden Dr. Şevkin, “Uzman jandarmaların eğitim süreleri astsubaylar gibi fiili hizmetten sayılmalı, üst rütbeye geçirilme kontenjanları artırılmalı, astsubaylığa geçişlerinde konulan 35 yaş sınırı 40’a yükseltilmelidir. Kadroları kapalı olduğu için astsubay kadrosunda çalıştırılmalarına rağmen astsubaylara uygulanan 3600 ek göstergeden de yararlanamayan uzman jandarmaların özlük haklarında ve sosyal hayatlarında düzenleme yapılması gerektiğinden hareketle 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu’nun ilgili maddelerinde gerekli düzenlemelerin yapılması önem arz etmektedir” dedi.

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin’in değişiklik öngören yasa teklifi şöyle:

“3466 SAYILI UZMAN JANDARMA KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

Madde 1 – 28/5/1988 tarih ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu’nun 12. Maddesinin ikinci ile üçüncü fıkralarındaki “ödenmez” ibareleri “ödenir” olarak değiştirilmiştir.

Madde 2- 3466 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki “Bu bentteki şartları sağlayan uzman jandarmalardan, Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç duyacağı miktar kadarı” ibaresi “Bu bentteki şartları sağlayan uzman jandarmaların en az % 30’u” şeklinde değiştirilmiş ve “Jandarma Genel Komutanlığı tarafından görülecek lüzum üzerine” ibaresi metinden çıkarılmıştır.

Madde 3- 3466 sayılı Kanunun 18. Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) alt bendindeki “35” ibaresi “40” olarak değiştirilmiştir.

Madde 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 5- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir