Adana’nın ardından İBB’ye geçmiş dönem borç haczi

Adana’nın ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB)  geçmiş dönem borçları için MET-GÜN isimli inşaat şirketi de belediyeye haciz kararı aldırdı.

İBB’nin geçmiş dönemlerinde birçok asfalt ihalesini alan MET-GÜN İnşaat’ın avukatları, alacaklar için harekete geçti. Hürriyet’te yer alan habere göre; büyük bölümü bankalarda yer alan 565 milyon liraya haciz işlemi uygulandı ve para şirketin hesabına geçti.

Bankada bulunan paranın ise yeniden başlanan metro projesi için alınan yurtdışı döviz keresi olduğu öğrenildi. İBB’den yapılan açıklamada konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

‘’İstanbul geneli asfalt yapım işine dair MET-GÜN yüklenici firma tarafından tamamı Ocak 2018 ile Mart 2019 döneminde yapılan asfalt işlerine ait önceki dönemde ödenmeyen borç bakiyeleri sebebiyle 2020 yılı içerisinde belediyemiz aleyhine ilamsız icra takipleri başlatılmıştır. Başlatılan icra takiplerine işlemiş faizler yönünden itiraz edilmiş olup anapara borcu yönünden takipler kesinleşmiş ve alacaklı şirketler tarafından üç ayrı icra dosyasından İcra İflas Kanunu 89/1. maddesi uyarınca haciz ihbarnameleri gönderilmiştir. Birinci haciz ihbarnamesi gönderilen banka tarafından bu yöndeki tüm bilgilendirme ve uyarılarımıza rağmen Belediye Kanunu’nun 15. maddesi ile açıkça yasaklanmış olan 530 milyon TL’si proje karşılığı alınan döviz cinsinden paralarımızın bulunduğu hesaplarımızdan olmak üzere gene haczedilemez olan vergi, resim, harç gelirlerimizin ve şartlı bağışların da yer aldığı tüm hesaplarımıza haciz ve bloke işlemi uygulanmıştır.’’

Açıklamada, duruşmaların hukuka aykırı ve haksız bir şekilde başladığı, duruşmaların eylül ve ekim aylarına bırakıldığını belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

‘’Banka tarafından hukuksuz bir şekilde icra dosyalarına ödenmesi üzerine derhal bu paraların alacaklıya ödenmemesi ve mahkemeler nezdinde yapmış olduğumuz şikayetlerimiz neticelenene kadar icra kasasında bekletilmesi yönünde tedbir talep edilmiştir.

Maalesef tedbir taleplerimiz mahkemelerce reddedilmiş ve böylece tümüyle haksız ve hukuka aykırı olarak sabah başlayan haciz işlemi Kanun ile yasaklanmış paralarımız alacaklıya akşam ödenmiştir. Mahkemeler nezdinde açılan haczedilmezlik şikayetlerimize ilişkin davalar devam etmekte olup duruşmaları eylül ve ekim aylarına bırakılmıştır. Bunun üzerine belediyemizce derhal icra mahkemelerine başvurularak öncelikle tedbir kararı verilmesi ve akabinde haczedilmezlik şikâyetimizin kabul edilerek konulan haciz ve blokelerin kaldırılması talep edilmiştir. Mahkemelerce henüz tedbir talebi açısından bir karar verilmeden bank tarafından haczi caiz olmayan proje kredilerinin bulunduğu döviz hesaplarında bulunan paralar Türk lirasına çevrilmek suretiyle cari hesabımıza virman yoluyla aktarılmış, şartlı bağışlar ile vergi, resim ve harç gelirlerimizin bulunduğu diğer hesaplardan da virman yoluyla aktarım yapılan cari hesabımızdan üç ayrı icra dosyasına yaklaşık 565 milyon TL aktarılmıştır.  ‘’

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.