“İmar düzenlemeleri takip edilemez ve denetlemez hale geldi”

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Adana İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Erol Salman, düzenlediği basın toplantısında imar barışı adı altında lanse edilen imar affı düzenlemesi ile inşaat sektörünün tam bir kaosa sürüklendiğini söyledi.

Ülkemizdeki yapılaşmayı düzenleyen imar yönetmeliklerinin 2013 yılına kadar Büyükşehir Belediyeleri tarafından hazırlandığını, sonrasında merkezi hükümet tarafından hazırlanmaya ve yürütülmeye başlandığını belirten İKK Sekreteri Salman, öncesinde de kentimiz için iyi gitmeyen sürecin, söz konusu tarihten sonra da yapboz tahtasına çevrildiğini, defalarca değiştirilen yönetmeliklerle birlikte, sayısız genelge ve bakanlık görüşü ile imar düzenlemelerinin takip edilemez ve denetlenemez bir hal aldığını ifade etti.

İMAR AFFINDAN CESARET ALAN AYKIRI UYGULAMALAR

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi’nde düzenlenen basın açıklamasında konuşan Salman, 2017 yılında tamamlanan imar barışı adı altında lanse edilen imar affı düzenlemesiyle inşaat sektörünün tam bir kaosa sürüklendiğini kaydederek şöyle konuştu:

“Yönetmelik değişikleri ve farklı yorumlar takip edilemez uygulamalara sebep olmaktadır. Yanı sıra imar affı, yapıların imar planlarında öngörülen yapı alanı ve yükseklik sınırlarını kentler ve yapılı çevre adına olumsuz etkilemektedir. Bu kaos ortamından ve imar affından cesaret alan aykırı uygulamalar, sektörün içinde olmayan vatandaşlarımızın dahi dikkatlerini çeken bir hale bürünmüştür. 

Son dönemlerde gerek üyelerimizden gerekse vatandaşlardan, Adana’daki kimi inşaatlarla ilgili usulsüzlükler ve haksız kazanç sağlandığına dair şikayetler yoğun şekilde devam etmektedir.  Kimi binaların çevresindeki yapılaşmaya aykırı bir şekilde yapılageldiği, arsa alanı ile ortaya konan bina arasında, çıplak gözle fark edilebilecek bir orantısızlığın dikkat çektiği izlenmektedir.”

SORUMLULUĞU BULUNAN İDARELER BU TALANA KAYITSIZ KALMAKTADIR

Salman, son 12 yıl içerisinde Adana bütününde, merkezi ve yerel yönetimler tarafından hazırlanan imar planlarının sürekli iptal olmasının yapılaşma kurallarının belirlenmesinde aksaklıklara neden olduğunu ifade ederek: “Nesnel gerçekliklerden, gereksinimlerden ve kentin önceliklerinden uzak, katılım süreçleri işletilmeden ve meslek odaları tarafından dile getirilen itirazlar dikkate alınmadan onaylanan imar planları uzun süre yaşamamakta, değişen imar planlarına göre düzenlenen inşaat ruhsatları denetlenemez ve durdurulamaz hale gelmiştir. Şehirleşmede esas alınan mevcut mevzuatlardaki muğlak durumlar da hormonlu binaların ortaya çıkmasına, plansız ve çarpık kent yapısının oluşmasına neden olmaktadır. Çıkarılan İmar Affı Kanunu ile birlikte kaçak ya da projeye aykırı olarak yapılan binalar resmiyet kazanma aşamasına gelmiş, ağır aksak ilerleyen imar planları neredeyse işlevsizleşmiştir. Bu durumu fırsat bilen bazı yapı sahipleri, kentte rantı en yüksek olan alanlarda, başlangıç aşamasında denetimli ve kontrollü olarak başlattıkları inşaatlarını, daha sonradan büyütmek suretiyle haksız kazanç sağlamakta ve etik anlayışı yerle bir etmektedir. Bu durum kentin gündemine oturmuş ve konuşuluyorken, sorumluluğu bulunan idareler herhangi bir tasarrufta bulunmamakta bu talana kayıtsız kalmaktadır” diye konuştu.

YENİ BİR BÜTÜNCÜL İMAR PLANI REVİZYONUNA İHTİYAÇ VAR

1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren hazırlanacak olan imar planlarında “Maksimum bina yüksekliğinin serbest olmayacağına” dair hükmün yer aldığına dikkat çeken Salman, yapılan bu değişlik sonucunda Adana ilindeki yürürlükte olan imar planlarında yer alan “Bina Yüksekliği Serbest” ibarelerinin kent bütününde kaldırılması için yeni bir bütüncül imar planı revizyonuna ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Salman konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu planlar hazırlanırken, bina yüksekliklerini belirlemeye yerel yönetimler yetkilendirilmiştir. Yapılacak olan yeni revizyon imar planlarının, kaçak ya da projeye aykırı olarak yapılan imar affı ile resmiyet kazanan binaları “Maksimum bina yüksekliğinin” belirlenmesinde emsal teşkil edecek şekilde örnek almaması gerektiği açıktır. Plan revizyonu süreci, mevzuata aykırı ve kaçak yapılaşmaya mahal vermeyecek şekilde sağlıklı biçimde yürütülmeli ve yönetilmelidir.

Kamuoyunun dikkatlerine sunmak istediğimiz diğer bir konu, yerel yönetimlerin, park ve deprem toplanma alanı olarak belirlenen arsalardaki yapılaşmalardır. Bu tür arsaların inşaat firmalarına satılması ve emsal teşkil etmeyen yerlerde park alanı göstermeleri kabul edilemez.

Sonuç olarak, imar affı ve bu yasanın ortaya koyduğu yapı kayıt belgesi düzenlemeleri ile imar planları ve yönetmeliklerinin sıklıkla değişmesinin hormonlu binaları ortaya çıkardığı tespiti ile; kaçak ve denetimsiz yapılaşmaya dikkat çekiyor, rant ve talana dur denilmesi ve bu kapsamda ilgili idarelerin de gereğini yapması için çağrıda bulunuyoruz.”

Basın açıklamasına İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Hasan Aksungur, Mimarlar Odası Adana Şube Başkanı Ozan Tüzün ve TMMOB’ye bağlı odaların Adana Şube Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.