Bulut: Sağlık çalışanları için Covid- 19 meslek hastalığı sayılsın

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut,Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması için hazırladığı Kanun Teklifi’ni TBMM Başkanlığına sundu.  Bulut, sağlık çalışanlarının Covid-19’a maruz kalımı için en yüksek riskli meslek grubu kabul edildiğini belirterek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 29 Nisan 2020 tarihi itibarıyla yapılan açıklamada  “1 milyon sağlık çalışanı içinde 7 bin 428 kişinin enfekte olduğu, ortalama vakalar içindeki oranın yüzde 6,5’e yakın” olduğunun belirtildiğini kaydetti.  Hastalığın çok kolay bulaşması, kapasiteyi aşan hasta yoğunluğu, yeterli kişisel koruyucu donanıma erişilememesi nedeniyle koronavirüse yakalanan sağlık çalışanlarına her gün yenilerinin eklendiğini söyleyen Bulut, ülkemizde pandeminin görüldüğü 10 Mart’tan günümüze COVID-19 nedeniyle 26’sı hekim, 52 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini bildirdi. 

MESLEK HASTALIĞI SAYILMIYOR

CHP’lİ Bulut, “Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 07.05.2020 tarihinde yayınlanan 2020/12 numaralı “Koronavirüs Genelgesi”nde, “COVID-19 virüsünün bulaşıcı bir hastalık olduğu dikkate alındığında, söz konusu salgına maruz kalan ve sağlık hizmet sunucularına müracaat eden sigortalılara hastalık kapsamında provizyon alınması gerekmektedir” denildiğini anımsatan Bulut, genelgeyle işverenden koronavirüs bulaşan işçiler için, meslek hastalığı yahut iş kazası bildirimi yapmamasını; hastalık bildirimi yapması istendiğine dikkat çekti.   Bulut, “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda, meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleri olarak tanımlanmaktadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 3. maddesine göre de meslek hastalığı, “mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalığı” ifade etmektedir” dedi.

İŞVERENİN SORUMLULUĞUNDA

Meslek hastalığının yapılan işle veya işyeri koşulları ile ilgili olduğunu belirten Bulut, sağlık çalışanlarına gerekli ek eğitimi/bilgilendirmeyi vermenin, gerekli tüm donanımı yeter sayıda temin etmenin, hem de sağlık kuruluşu içinde gerekli organizasyonu yapmanın işverenin sorumluluğunda olduğunu kaydetti.  Sağlık çalışanı olan ya da sağlık hizmetlerinde çalışanların COVID-19 tanısı almaları durumunda, hastalığın yapılan işle yakın bağının gözetilmesi gerektiğini belirten Bulut, hastanede çalışan hekimler, hemşireler, temizlik personeli gibi çalışanların hastane ortamında virüse yakalanmış olmaları halinde, bu durumun meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gerektiğinin altını çizdi. 

KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMALI

Bulut, “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik yapılarak hekim, hemşire, eczacı, hastabakıcı, temizlik görevlisi, memur, personel hiçbir ayrım gözetmeden enfekte olan bütün sağlık çalışanları için Covid 19 meslek hastalığı kapsamına alınmalı, pandemide canı pahasına mücadele eden sağlık emekçilerinin hakları korunmalıdır.  Böylece “emekleri ödenemez” denilen sağlık çalışanlarının, sağlık giderlerinin yüzde 100’ü karşılanabilecek, hiçbir katkı payı alınmayacak, geçici ya da kalıcı işgöremezlik durumunda tazminat alabilecek, vefat edenlerin yakınlarına da maaş bağlanabilecektir” ifadelerini kullandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir