Hemşirelere 3600 ek gösterge için kanun teklifi…

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, polis ve öğretmenlerden sonra hemşirelerin de 3600 ek göstergeden yararlanması için kanun teklifi hazırladı.

Hemşireler için 657 sayılı ‘Devlet Memurları Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunan CHP’li Dr. Şevkin, koronavirüs sürecinde tüm sağlık çalışanları gibi vatandaşın sağlığı için kendi canını hiçe sayan hemşirelerin de hak ve hukukunun gözetilmesi gerektiğini vurguladı.

Hemşirelerin sağlık hizmetlerinde hekimlerin en yakın çalışma arkadaşları, sağlık hizmetlerinin sunumunda büyük görevler ve sorumluluklar üstlenen sağlık emekçileri olduğunu kaydeden Dr. Şevkin, mesleki eğitim alan, hekimlerin hazırladığı planlamayla tedavi sürecinde görev alan hemşirelerin,  hasta bakımını üstlenmelerinin yanı sıra, hastaları yapılacak tetkiklere hazırlama, ilaç ve serumlarını uygulama, hastaların tıbbi öykülerini rapor etme ve durumlarındaki değişiklikleri izleme, acil tıbbi durumlarda hastaya anında bakım sağlama gibi görevleri de yaptığına dikkat çekti.

“ÜCRET UÇURUMU VAR!”
Dr. Şevkin, sağlık hizmetlerinin görünmeyen kahramanları olarak adlandırılabilecek hemşirelerin, Covid-19 salgınıyla mücadeledeki rolleri ile görünür hale geldiğini, hemşirelerin gecesini gündüzüne katıp,  büyük bir özveriyle, idealist bir şekilde sağlıklı bir toplum için hizmet ettiğini ancak emeğinin karşılığını alamayan kamu görevlileri sınıfına girdiğini kaydetti.
Aynı birimde farklı kadrolara sahip hemşireler aynı işi yaptığı halde farklı ücretlerle çalışmaktadır. Çalışma saatleri bile farklı olan bu üç kadro arasında ücret uçurumu da bulunmaktadır.

AĞIR ÇALIŞMA KOŞULLARINA DİKKAT ÇEKTİ!
Kanun değişikliği teklifinin 7 gün, 24 saat çok tehlikeli çalışma alanı olarak nitelendirilen hastanelerde ve diğer sağlık kuruluşlarında ağır çalışma koşullarında vatandaşa hak ettiği hemşirelik bakımını vermeye çalışan hemşirelere, gerek çalışma sürelerinde gerekse emekli olduktan sonra rahat bir yaşam sürmelerine olanak tanınması için 3600 ek göstergenin en kısa zamanda verilmesini amaçladığını dile getiren CHP’li Dr. Şevkin’in kanun değişiklik teklifi şöyle:

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (I) sayılı “Hizmet Sınıfları İtibariyle Unvan veya Aylık Alınan Derecelere Göre Ek Göstergeler” cetvelinin “III- Sağlık Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (a) bendinde yer alan “kazanmış bulunanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile hemşireler” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir