‘’Eşitlik mücadelesine devam edeceğiz’’

Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi, Medeni Kanun’un kabul edilmesinin 94. yılı nedeniyle basın açıklaması yaptı.

4 Ekim 1926 yılında yürürlüğe giren 743 sayılı Medeni Kanun, Atatürk devrimlerinin temeli olan dinsel olgulara dayalı hukuk düzeninden anayasal ve laik hukuk düzenine geçişin belgesi, çağdaş uygarlık, eşitlik ve özgürlük yolunda atılmış en önemli adımlardan birisi olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“4 Ekim 1926 tarihinde “Türk Kanunu Medenisi” adıyla yürürlüğe giren ve toplumsal alanlarda cinsiyet temelli ayrımcılığa son veren devrim niteliğinde kanunumuzun kabulünün 94. yılını kutluyoruz.

Ekonomik, sosyal ve hukuki alanlarda kadın-erkek eşitliğini sağlayan kanunumuz; Cumhuriyet’in aydınlık, demokratik, laik yolunda atılan önemli adımların başında gelir. Aile hukuku açısından kadınlara boşanma hakkının tanınmamış olması, mahkemelerde kadınların tanıklıklarına değer verilmemesi, mirastan eşit pay alınamaması gibi kimi örnekler, Cumhuriyet ve onun ürünü olan Medeni Kanun öncesi karanlığı gözler önüne sermektedir.

Medeni Kanun ile birlikte haklardan eşit yararlanma ilkesi güvence altına alınmış ve cinsiyetin bir ayrımcılık sebebi olamayacağı açıkça ifade edilmiştir. Bugün ulu Önderimiz  Atatürk’ün öncülüğünde hazırlanan Medeni Kanun ile birlikte evliliklerde resmi nikah zorunluluğu getirilmiş, tek eşli evlilik esasına geçilerek kadınların insan onuruna yakışır şekilde yaşamasının önü açılmış, kadınlara istediği işe girebilme hakkı tanınarak ekonomik özgürlük sağlanmıştır.

Medeni Kanun’un kabulünden 94 yıl sonra bugün tüm yasal düzenlemeler ve güvencelere rağmen erkek egemen söylemler artmış, cinsiyet temelli ayrımcılık nedeniyle en temel insan hakkı olan yaşam hakkı ihlalleri maalesef hız kazanmıştır.

Günümüzde kadınların birey  olarak toplum yaşamında yer alması sistematik bir şekilde engellenmeye çalışılmaktadır. Gerek toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak üzere kabul edilen kanuni düzenlemelerin tartışmaya açılması gerekse hak ihlallerine karşı yetersiz yaptırımlar laik, demokratik hukuk sistemin gereklerine uygun düşmemektedir. Devletin, tüm organlarıyla toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadelesi gerekmektedir.

Özellikle içinde bulunduğumuz koşullar dikkate alındığında Medeni Kanun’un ne denli önemli olduğunu bir kez daha vurgularken eşitlik mücadelesine yorulmadan devam edeceğimizi kamuoyuna bildiriyoruz.’’

Medeni Kanunumuzun yürürlüğe girişinin 94. yılı vesilesiyle dönemin Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt’u ve Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü minnetle anıyoruz. “ ifadelerine yer verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir