“Annesiz-babasız çocukların hayatı garanti altına alınsın”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, korunma,bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz yararlanan, 18 yaşını doldurmuş, evli olmayan ve herhangi bir geliri olmayan genç kadınlar ile 18 yaşını doldurmamış anne-babası olmayan çocukların maddi yönden hayatlarının kolaylaştırılması için kanun teklifi hazırladı.

“5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”ndadeğişiklik yapılmasına dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunan Dr. Şevkin, teklifin 18 yaşını doldurmuş, evlenmemiş ve herhangi bir geliri olmayan kadınların sosyal sigorta primlerinin, gelir getirici bir işte istihdam edildikleri ve her halde otuz yaşını doldurdukları tarihe kadar ‘İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanması, ayrıca söz konusu süre içinde aylık olarak net asgari ücret tutarında işsizlik ödeneği verilmesini amaçladığını kaydetti.

“YAŞAMLARINA YÖN VEREBİLSİNLER”

Türkiye’deki ailelerin çocuklarının yaşam tarzlarına, yetiştirilmelerine ve ekonomik hayatlarına sunabilecekleri katkıları göz önüne alarak hareket ettiğini, bu felsefe, inanç ve ideallerle hareket eden ailelerle birlikte yetişen özellikle kız çocuklarının bir bakıma şanslı olduğunu ancak ailelerinden uzak veya hiçbir aile üyesi bulunmadığı için yetiştirme yurtlarında yapayalnız büyümek zorunda kalan kız çocuklarının durumunun ayrıca irdelenmesi  gerektiğini kaydeden Dr. Şevkin, “Yaşamın anlamına tam olarak varabilmek adına büyük bir mücadele veren kız çocuklarımızın yetiştirme yurtlarında kaldıkları 18 yaşına kadar olan süreç aslında bundan sonraki yaşamlarına yön verebilmeleri adına önemlidir” dedi.

“YURTLARDA 10 BİN KIZ ÇOCUĞU BARINIYOR”

Anne-baba yoksunluğunun çocuk üzerinde oldukça olumsuz etkileri olduğuna işaret eden Dr. Şevkin, özellikle yetiştirme yurdunda barınan çocukların, ailesinden ayrı yaşamaları nedeniyle bazı psikolojik problemleri olabileceğinin de düşünüldüğünü, Türkiye’de korunmaya muhtaç çocuklar alanında hizmet verilen yetiştirme yurdu ve çocuk yuvalarında yaklaşık olarak 24 bin çocuğun barındığını, 24 bin çocuğun 10 bininin kız çocuğu olduğunun tahmin edildiğini kaydetti.

Türkiye’de kadına yönelik şiddet, taciz ve tecavüz ile birlikte iş yaşamında ve toplumsal alanda ötekileştirme, ayrıştırmanın sona ermemesi nedeniyle yetiştirme yurtlarında kalan kız çocuklarının yurtlardan sonraki hayatlarının da garanti altına alınmasını zorunlu kıldığını vurgulayan Dr. Şevkin, “Sunduğumuz değişiklik teklifi, 18 yaşından veya üniversite eğitimlerini aldıktan sonra iş yaşamına atılacak kız çocuklarımızın iş dünyasında yaşayacakları olumsuzluklar, işten ayrılma, iş göremezlik veya engellilik durumlarında gelir elde edebilmeleri ve emekli olabilmelerini kolaylaştırıcı adımlar atılmasını amaçlamaktadır” diye konuştu.

“AYLIK NET ASGARİ ÜCRET VERİLSİN”

CHP’li Dr. Müzeyyen Şevkin’in meclise sunduğu kanun teklifi değişikliği şöyle:

“SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1-31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (7) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“7) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler; daha önce yetiştirme yurtlarında kalmış olan 18 yaşını doldurmuş, evli olmayan ve herhangi bir gelir getirici işte istihdam edilmeyen kadınlar ile ana ve babası olmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocuklar,”

MADDE 2- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 20- Daha önce 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamındaki yetiştirme yurtlarında kalmış olan 18 yaşını doldurmuş, evlenmemiş ve herhangi bir geliri olmayan kadınların, bu Kanun kapsamındaki sosyal sigorta primleri, gelir getirici bir işte istihdam edildikleri ve her hâlde otuz yaşını doldurdukları tarihe kadar İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanır. Bu kişilere ayrıca söz konusu süre içinde aylık olarak net asgari ücret tutarında işsizlik ödeneği verilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, bu maddenin yayımı tarihini izleyen üç ay içinde Kurum ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın görüşü alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca düzenlenir.”

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4-Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir