İHALE YÜKLENİCİ FİRMA LEHİNE DEĞİŞTİRİLDİ

Limak-Kalyon-Cengiz İnşaat Ortak Girişim Grubu’nun elenmesinin ardından iptal edilen Çukurova Havaalanı ihalesinde yeni iddialar gündeme geldi. 26 Ekim’de yapılacak olan ihale öncesinde şartnamede idareyi devre dışı bırakacak değişiklikler yapıldığı, ödeme dengelerinin tamemen yüklenici lehine düzenlendiği belirtildi. Konuyu önergeyle Meclis gündemine taşıyan CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, “Bu değişiklikler ilk ihalede elenen ortak girişime ihaleyi teslim etmek için mi yapılmaktadır ?” diye sordu.    

İLK PROJE SULAR ALTINDA KALDI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ),Çukurova Havaalanı üstyapı tesislerinin Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile yapımı ve işletilmesi için ihale açtı. Limak–Kalyon–Cengiz İnşaat ortak girişiminin elenmesinin ardından iptal edilen ihalede geçici teminat tutarı 600 bin Euro olarak belirlendi. İhaleye 26 Ekim’e kadar teklif verilebilecek. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, ihale öncesinde yapılan değişikliklere dikkat çekti. DHMİ’nin “önceki projelerin aşırı maliyetli olduğu için uygulanır olmadığı, projeyi yapan şirketin iflas etmesiyle durdurulduğu ve inşaat alanının sular altında kaldığı” gerekçelerine işaret eden Bulut, açılan yeni ihaleye mevcut projeyle katılmak istemeyen şirketler nedeniyle yeni bir ihale ile yeni bir proje temin edildiğine vurgu yaptı.

3. İHALE SÜRECİ BAŞLADI

Havaalanının üstyapı tesislerinin ihalesinin geçen mart ayında yapıldığını, ihaleye Limak-Kalyon-Cengiz İnşaat Ortak Girişim Grubu ile Günbeton İnşaat-Terminal Yapı Ortak Girişimi’nin teklif verdiğini anımsatan Bulut, “İhaleyi Günbeton İnşaat-Terminal Yapı Ortak Girişimi 100 milyon Avro kira bedeli karşılığı kazanmış, dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevinden alınmış, ihale iptal edilmişti” dedi. Havaalanı üstyapı tesislerinin YİD modeli ile işletilmesi için şartnamenin değiştirildiğini ve 3. ihale sürecinin başladığına işaret eden Bulut, şöyle devam etti:

KAMU YARARI NEREDE?

“Son şartname, ilk 2 ihale şartnamesi ile karşılaştırıldığında ödemeler dengesinin tamamen yüklenici lehine değiştirildiği, projelerin tamamen yüklenici tarafından temin edilmesi gibi idarenin kontrolünü devre dışı bırakacak şekilde değişiklikler yapıldığı iddia edilmektedir. Ayrıca terminal binasının 60 bin metrekareye düşürülmesi belirlenmiş olmasına rağmen mevcut 150 bin metrekareye yayılmış enkaz inşaatın nasıl revize edileceği ve projenin bunun üzerine nasıl kurgulanacağı hususları tamamen belirsiz hale getirilmiştir. Söz konusu ihalenin haricinde mevcut enkazla ilgili hususların ihale dışına kolaylıkla atılabileceği ve yatırıma ayrı bir yük getirebilme ihtimalleri projenin yüklenici firmanın kendisi tarafından yapılması nedeni ile ucu açık hale getirilmiştir. İhalenin ön proje olmaksızın yapılıyor olması yüklenicinin sahada mevcut olan her türlü sorunu idareye yıkacağı endişesi doğurmaktadır.”

ŞARTNAME NEDEN DEĞİŞTİ?

Bulut, mevcut kapasite ile bu projenin verimsiz olacağı ve kamuya aşırı bir yük getireceği ortada iken tüm proje kararlarının idare tarafından kontrolünü imkansız kılacak bir şartname ile yükleniciye bırakılmasının “onarılmaz hataları da” beraberinde getireceğine dikkat çekti. Son 2 ihale şartnamesinin neden değiştirildiğinin gerekçeleri ile açıklanmasının kamu yararına olacağını dile getiren Bulut, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na şu soruları yöneltti:

“Çukurova Havaalanı üstyapı tesislerinin 3. ihale şartnamesinin değiştirilmesinin gerekçesi nedir? Terminal binasının 60 bin metrekareye düşürülecek olmasına rağmen mevcut 150 bin metrekareye yayılan inşaat alanı nasıl revize edilecektir?

Tüm projelerin temini ve proje kararlarının, idare tarafından kontrolünü imkansız kılacak bir şartname ile yükleniciye bırakılmasının gerekçesi nedir?

İhale şartnamesinde neden ön proje istenmemiştir ? Üstyapı tesisleri için açılan ilk proje ihalesinin iptal edilmesiyle kamu zararı ne olmuştur ?

Yeni proje ne kadara mal olmuştur ?

İdarenin elinde yatırımla ilgili 2 adet proje varken 3. ihalede bu projeler neden kullanılmamış ve proje temini yükleniciye bırakılmıştır?

2. İhalede Limak-Cengiz-Kalyon Ortak Girişimi şartlı teklif nedeni ile elenmiştir. Elenmeye neden olan bu şartlar nelerdir ve bu şartlar 3. ihale şartnamesinde yer almış mıdır?

Bu değişiklikler ilk ihalede elenen ortak girişime ihaleyi teslim etmek için mi yapılmaktadır?”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.