Vergi indirimi işverene var emekçiye yok!

İstihdamı teşvik bahanesiyle emek sömürüsünün katlanarak artacağına, güvencesiz, tazminatsız ve esnek çalışmanın artacağına, emeklilik hakkı olmayan bir çalışan grubunun oluşacağına dikkati çeken Çelebi, “CHP olarak başta kıdem tazminatı olmak üzere, emekçilerin kazanılmış haklarına yönelik her türlü saldırının karşısında, emekçilerle ve emek örgütlerinin yanındayız. Tüm emekçileri ve emek örgütlerini bu mücadeleyi ortaklaştırmaya çağırıyoruz” dedi.

İKTİDAR SALGINI FIRSATA ÇEVİRMEYE ÇALIŞIYOR

CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi, AKP milletvekilleri tarafından 16 Ekim’de TBMM’ye sunulan “İşsizlik Sigortası Kanunun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”nin emekçilerin kazanılmış haklarına yönelik bir saldırı olduğunu vurguladı. İktidarın Covid-19 salgınını emekçilerin hakları konusunda da bir fırsata çevirmeye çalıştığını dile getiren Çelebi, “istihdamı teşvik” bahanesiyle sunulan yasa teklifinin Meclisten geçmesi halinde emek sömürüsünün artacağını ve sömürünün yasal bir kılıfa bürüneceğini kaydetti.

PRİMİ ÖDENMEYEN, EMEKLİLİK HAKKI OLMAYAN ÇALIŞAN GRUBU OLUŞTURULACAK

İktidarın, “köle işçilik” olarak adlandırılan esnek çalışmanın sınırlarını sürekli genişletmeye çalıştığını, aktaran Çelebi, “İktidar, şimdi de 25 yaş altı ve 50 yaş üstündeki emekçilerin bir şart aranmaksızın belli süreli, güvencesiz ve tazminatsız olarak çalıştırılmalarının önünü açmaya hazırlanıyor. Ayrıca 25 yaş altındaki emekçilerin 10 günden az çalıştırılmaları halinde malullük, yaşlılık, ve ölüm sigortaları primi ödenmeyeceği gibi, bu şekilde çalıştıkları dönemler de emeklilik hesabında dikkate alınmayacak.  Emekçiler işe iade davası dahi açamayacak. Bu kabul edilemez” diye konuştu.

VERGİ İNDİRİMİ İŞVERENE VAR EMEKÇİYE YOK!

Torba yasayla Cumhurbaşkanına Kurumlar Vergisinde yüzde 5 oranında indirim yapma yetkisi de verildiğini ifade eden Çelebi, “Asgari ücretli bir emekçinin maaşından kesilen yüzde 15’lik gelir vergisi ile işverenin verdiği kurumlar vergisi oranı eşit hale getirilecek. Asgari ücretle yaşam mücadelesi veren emekçilerden yapılan vergi kesintilerinde ise bir indirim olmayacak. İktidar her zaman yaptığı gibi salgın döneminde de vergi yükünü işçinin, emekçinin, emeklinin üzerine yıkmaya hazırlanıyor” şeklinde konuştu.

SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRANLARA AF

Söz konusu torba yasa teklifiyle sigortasız işçi çalıştıranlara da “af” getirilmek istendiğinin altını çizen Çelebi, “Teklifin yasalaşması halinde işverenler 1 Ocak 2019 ile 17 Nisan 2020 arasında işten çıkardıkları işçileri 30 gün içerisinde yeniden işe alırsa sigortasız işçi çalıştırdığı için ceza almaktan kurtulacak. Sigortasız çalıştırılan işçiler ise dava açıp kazansa dahi işveren, sigortasız çalıştırdığı dönem için prim ödemeyecek. İşçiler ise  alacakları ücret dışında hiçbir hak talep edemeyecek” ifadelerini kullandı.

CHP’nin her zaman emekçiden yana olduğunun altını çizen Çelebi, emekçilerin en önemli kazanımlarından olan kıdem tazminatının ortadan kaldırılmasına göz yummayacaklarını kaydetti. Emekçilerin kazanılmış haklarına yönelik her türlü saldırının karşısında, emekçilerin ve emek örgütlerinin yanında olduklarının altını çizen Çelebi, “Tüm emekçileri ve emek örgütlerini bu mücadeleyi ortaklaştırmaya çağırıyoruz. Birleşe birleşe, mücadeleyi büyüterek kazanacağımızdan hiç şüphemiz yok” dedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.