Gürer, mağdurların sesi oldu

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Aile ve Çalışma Bakanlığı’nın bütçesinin görüşüldüğü toplantıda yaptığı konuşmada, ülkemizde çalışma yaşamındaki sorunların giderek arttığını söyledi. 

AKP iktidarları döneminde İşçinin, memurun, emeklinin haklarını gasp eden düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirten Gürer, son olarak TBMM’ye getirilen ve emekliliği zorlaştırıp, kıdem hakkını sınırlayan teklifin ise çalışma yaşamındaki sorunlara bir yenisini daha eklediğini ifade etti.

Ülkemizde çalışanların büyük bölümünün açlık sınırının altındaki asgari ücretle geçimini sağlamaya zorlandığını anlatan Ömer Fethi Gürer, sürekli işveren lehine yapılan düzenlemelere artık bir son verilmesi gerektiğini belirtti.

 KIDEME DOKUNMAYIN

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında söz oldı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un da katıldığı toplantıdaki konuşan Gürer, “TBMM’de görüşülmekte olan Torba Yasadaki bazı maddelerin emekliliği zorlaştırarak, kıdem tazminatı hakkını sınırlayacak ve iş güvencesini ortadan kaldıracak düzenlemelerden oluştuğuna dikkat çekti. 

ASGARİ ÜCRET VERGİ DIŞI BIRAKILMALI 

Ülkemizde insanların çoğunluğunun açlık sınırının altındaki asgari ücretle çalıştığına dikkat çeken Gürer, “Mutlaka asgari ücret vergi dışı bırakılmalıdır. Ülkemizde çalışma yaşamı, sürekli işveren lehine yaptığınız düzenlemelerle giderek sorunlu hâle dönüşmektedir, bundan vazgeçin. İktidar olarak işçilerin haklarını koruma sorumluluğunun da sizde olduğunu unutmayın” dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜRET DÜZEYİNDE OLMALI 
En düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyince olması, intibak düzenlemesinin hayata geçirilmesi ve emeklilere dini bayramlarda aşari ücret tutarında ikramiye verilmesi gerektiğini anlatan Gürer, “engellilerin kamuda istihdamı artırılmalıdır. Kanun teklifi de verdim, kamu da engelli kotası yüzde 6’ya çıkarılmalıdır. Engelli öğretmen kontenjanının artırılması sağlanmalıdır. Engelli kadrosu kamuda boş bırakılmamalıdır” diye konuştu.

EK 3600 GÖSTERGELER BİR AN ÖNCE UYGULAMAYA KONMALI 

  Polis, öğretmen, din görevlileri ve diğer kamu çalışanları için 3600 ek göstergenin bir an önce çıkarılması gerektiğini kaydeden Gürer, “Üniversiteli işçilerin özlük hakları beş yıldır verilmemektedir, memur olmaları için gerekli düzenlemeler sağlanmalıdır. İktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunları Bakanlığınızda ve kamuda kadroya alınmalı ve kadro açılmadır. Toplum yararı projesi adı altında emek sömürüsü sonlanıp tüm proje kapsamındakilere kadro verilmelidir” şeklinde konuştu.

GÜRER’İN ÖNERİLERİ 
 Çalışma yaşamındaki sorunların çözümüne yönelik önerilerini de sıralayan Gürer, şunları söyledi: 

“Millî Eğitim Bakanlığında on ay çalıştırılıp iki ay işsiz bırakılan hizmetliler ve güvenlik görevlileri sürekli, asıl kadroya alınmalıdır. Kamuda kiralık araç şoförleri asıl kadroya alınmalıdır. Hastane bilgi işlemcileri, görüntüleme merkezi çalışanları, sosyal tesis çalışanları, yemekhane çalışanları taşeron firmalarda kalmıştır. Bunlar, asıl yaptıkları işin kadrosuna, bakanlık kadrolarına bir an önce alınmalıdır. Yardımcı hizmetlilerin kadroları verilmelidir. Karayolları, Demiryolları, PTT, Orman, Millî Eğitim, Sağlık ve kamu iktisadi teşekküllerinde binlerce işçi yaptıkları işin asıl kadrosuna alınmayıp taşeron bırakılmıştır. Bunlar için de bir an önce kadro düzenlemesi sağlanmalıdır. Belediye il özel idarede beş ay yirmi dokuz gün çalıştırılan işçiler sürekli kadroya alınmalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisinde dahi taşeron çalışan işçinin olması, bu anlamda bir ayıptır; bundan da bir an önce kadroları verilerek kurtulunmalıdır. 400 bin taşeron işçisi belediye şirketine alınmış, asıl kadrosu verilmemiştir. İki yıldır taşeronda geçen hakla çalışmaktadırlar. Şirket işçileri belediye kadrosuna alınmalıdır” 
İŞ CİNAYETLERİNDE AVRUPA BİRİNCİSİYİZ

CHP Milletvekili Gürer,  Çırak ve stajyerlerin iş başı yaptığında yaşlılık sigortası başlatılması gerektiğini ifade ederek, “ Çocuk ve kaçak işçiliğin sona erdirilmesi için sıkı denetim sağlanmalıdır. İş cinayetlerini durduracak uygulamalar ötelenmeden gerçekleştirilmelidir. Avrupa’da iş cinayetinde 1’inci olmak ülkemiz için ayıptır” ifadelerini kullandı. 

KAYIT DIŞIYLA MÜCADELE ŞART 
Kadınlara, Sosyal Güvenlik Kurumu öncesi annelik borçlanma hakkının verilmesi, Kadın çiftçilerimiz sosyal güvenlik sistemine dâhil edilmesi gerektiğini belirten Gürer, “Usta öğreticilerin özlük haklarının bir an önce verilmesi sağlanmalıdır. Ücretsiz fazla mesai çalıştırılmanın önüne geçilmeli, denetimler artırılmalıdır. Kayıt dışıyla mücadele edilmeli, sendikal örgütlenmelerin önü açılmalıdır. İşçi çıkarma yasağı ne yazık ki sözde kalmaktadır, işçi çıkarmalar çalışma yaşamında devam etmekte, işveren bir yolunu bulup işçileri işten atarak onları açlığa mahkûm etmektedir. Karayolları başta olmak üzere birçok taşeron firmada çalışanlar kurumlardan zamanında maaşlarını alamamaktadır, işçilerin bu konudaki mağduriyeti de Bakanlığınız tarafından denetlenmelidir” şeklinde konuştu. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.