Gürer: Yaygın kanı; yargı siyasallaştı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yargının siyasallaştığı yönünde yayın bir kanı oluştuğunu ve son dönemlerde siyasi iktidarın gölgesinde alınan yargı kararlarının toplumsal duyarlılığı artırdığını söyledi. 

ADALET BAKANLIĞI’NIN 2021 YILI BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Adalet Bakanlığı’nın 2021 yılına ait bütçesinin görüşüldüğü toplantıda söz alarak, ülkemizde yargı alanında yaşanan sorunları sıraladı. 

YARGI ALANINDAKİ SORUNLAR…

Gürer, Siyasi baskı altında alınan yargı kararları, Baroları yönelik baskıcı tutum, cezaevlerinde yaşanan sorunlar, Adalet Bakanlığı personelinin beklentileri ve mahkeme kararına rağmen KHK ile görevlerine son verilen kamu görevlilerinin işlerine iade edilmemesiyle ortaya çıkan mağduriyetlerden bahsetti. 

YARGI SİYASALLAŞTI, 

SORUMLULUĞUNUZU SORGULUYOR MUSUNUZ?”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün de katıldığı Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında, yargının siyasallaştığı yönünde yaygın bir kanı oluştuğuna dikkat çekti ve Bakan Gül’e “Bu bağlamda sorumluluğunuzu sorguluyor musunuz?” diye sordu. 

YARGI KARARLARINDA SİYASET GÖLGESİ

CHP Milletvekili Gürer, hakimlerin kararına kimsenin müdahale edemeyeceğini ancak son dönemlerde alınan kararlarda siyasi iktidarın gölgesinin, oluşmasının, hukuka uygun olmayan kararlar alınmasının toplumsal duyarlılığı artırdığını belirtti. 

BAROYA YASAK, SİYASİ PARTİYE SERBEST 

Baroların genel kurullarının yaptırılmamasına karşın siyasi parti kongrelerinin yapılmasını pandemiyle açıklamanın inandırıcı olmadığına işaret eden Gürer, bu kadar yanlılığın ayrışmaları tetiklediğini ifade etti. 

KHK MAĞDURLARI
CHP Milletvekili Gürer, Kanun Hükmünde Kararnameyle işinden olan, yargı kararına rağmen işine iade edilmeyip mağdur olanların varlığına da dikkat çekerek, “Bunların durumları ne olacak? Haklarındaki yargı kararları lehlerine olmasına rağmen neden işlerine dönememektedirler?” diye sordu.

PERSONELİN TALEPLERİ 

Cezaevlerinde görevli memurların özlük, sosyal ve ekonomik haklarının iyileştirilmesi, Adalet Bakanlığında çalışanların, infaz koruma memurlarının ek 3600 göstergenin verilmesi yönünde taleplerin olduğunu anlatan Gürer, aynı işi yapan, sözleşmeli infaz ve koruma memurlarına kadro düzenlemesi sağlanması, fazla mesai yapılması dâhilinde ücret verilmesi ve yıpranma payının hesaplanmasında yıllık izinlerle beraber diğer resmî tatillerin de eklenerek yıpranma payına eklenmesi gerektiğini belirtti.

İNFAZ VE KORUMA MEMURLARININ BEKLENTİLERİ 

İnfaz ve koruma memurlarının kadro derecelerinin 3’üncü derece olması ve diğer güvenlik personelleri gibi, maaşlarının iyileştirilmesi, Adalet Bakanlığının tüm çalışan personelini eşit olarak adalet tazminatlarından faydalandırılması, yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelin genel idare hizmetler sınıfına geçirilmesi yönündeki personel taleplerini da aktaran CHP Milletvekili Gürer Tüm adliyelerde arşiv memurluğu birimi oluşturulması ve arşiv evraklarının yönetmeliğe uygun ve steril şartlarda saklanması için düzenlemeler yapılması gerektiğini ifade etti.

CEZAEVLERİ EĞİTİM ALANINA DÖNÜŞMELİ 

Cezaevlerinin yalnızca bir mahkûmiyet alanı olmaktan çıkarılıp bir eğitim alanına dönüştürülmesi ve insanlarımızın burada meslek edindirilmesi gerektiğini anlatan Gürer, “Serbest kaldıklarında yapacak bir işlerinin olması bunların yeniden suç işlemek yerine o işlerini sürdürmesinin yolunu açacaktır. Özellikle, madde bağımlılığı konusunda cezaevlerindeki eğitimlerin artırılması, o nedenle orada olanların bir mesleki eğitim aldırılıp tahliye edildikten sonra da takiplerinin sağlanması toplumun geleceği açısından da fayda sağlayacaktır” diye konuştu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.