“Tarım arazilerinden emlak vergisi alınmasın”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, 2012 yılında çıkarılan yasa köylerin tüzel kişiliğinin kaldırılması ve tarım arazilerinden ilk 5 yıl muaf olmak üzere 2017 yılından itibaren alınmaya başlanan emlak vergisinin kaldırılması için yasa teklifi hazırladı.

Artan girdi maliyetleri, tarımdaki ithalat ve ekipman sorununun çiftçi ve köylüyü üretim yapamaz hale sürüklediğini, bu sorunlara ek olarak tarım arazilerinden vergi alınmasının çiftçinin tarımdan uzaklaşmasına neden olduğu gerekçesiyle hazırladığı kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunan Dr. Şevkin, çiftçi ve köylünün ek maliyetlere maruz bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

“TARIM ARAZİLERİNE HİZMET MÜMKÜN OLMADI”

“Ondört İlde büyükşehir belediyesi ve yirmi yedi ilçe kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunda” değişiklik yapılmasını içeren yasa teklifinde ‘Emlak Kanunu’ gereğince bina, arsa ve arazilerin emlak vergisi konusuna girdiğini,  2012 yılında çıkarılan yasa ile köylerin tüzel kişiliğinin kaldırıldığını ve tarım arazilerinin ilk 5 yıl muaf olmak üzere emlak vergisi kapsamına alındığını hatırlatan Dr. Şevkin, daha önce olduğu gibi bu tarihten itibaren de belediyelerce tarım arazilerine hizmet yapılmasının mümkün olmadığına dikkat çekti.

Üreticilerin içinde bulunduğu zor koşullar ve tarımsal üretimdeki sıkıntıların kamuoyunca net olarak bilindiğini, artan girdi maliyetleri, tarımdaki ithalat ve ekipman sorununun çiftçi ve köylüyü üretim yapamaz hale getirdiğini vurgulayan Dr. Şevkin, çiftçinin yıllardır çözülemeyen sorunlarına bir de koronavirüs eklendiğini söyledi.

“TARIM TOPRAĞI DA ÇİFTİ SAYISI DA AZALIYOR!”

Türkiye’deki tarım arazilerinde ve tarım nüfusunda azalma yaşandığının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) verilerince de sabit olduğuna işaret eden Dr. Şevkin, kanun teklifindeki gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“Covid-19 salgınının küresel ekonomiye verdiği zarar derinleşirken, Türkiye’de özellikle tarım sektörü bu süreçte büyük yara almıştır. Tarım ülkesi Türkiye’deki çiftçiler, girdi maliyetleri nedeniyle ürettiğinin karşılığını alamamaktadır. Çiftçinin yıllardır çözülemeyen sorunlarına bir de koronavirüs nedeniyle ihracat endişesi eklenmiştir. Türkiye’de çiftçi sayısı son 12 yılda yüzde 48 azalmış, tarım alanları da son 18 yılda yüzde 12,3 düşmüştür. Sebze bahçeleri alanı ise aynı dönemde yaklaşık yüzde 15 küçülmüştür. 2008’de 1 milyon 127 bin olan çiftçi sayısı 2019’da 600 bine kadar düşmüştür. Bu veriler, kayıtlı çiftçi sayısında 2008’den bu yana 541 bin 600 azalma anlamına gelmektedir. 2018’den 2020 yılının şubat ayına kadar, çiftçi sayısında 111 binlik bir azalma meydana gelmiştir. TÜİK verilerine göre tarım sektöründe istihdam edilen kişi sayısı ise 2002’de 7 milyon 458 bin kişiyken, 2020 Şubat ayı itibariyle 4 milyon 157 bin kişiye gerilemiştir. Bu da son 18 yılda 3 milyon 301 bin daha az tarım çalışanı anlamına gelmektedir. Tarım sektöründe istihdam edilen kişi sayısının yüzde 44 azaldığı ortaya çıkmaktadır. Tüm bu sorunların çözümü için hazırladığımız kanun teklifi,  tarım sektöründe istihdamın artması, tarım arazilerinin yok edilmesinin önüne geçilmesi ve köyden kente göçün önlenmesini amaçlamaktadır.”

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin’in tarım arazilerinden alınan emlak vergisinin kaldırılması istemine yönelik yasa değişikliği teklifi şöyle:

“ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 12/11/2012 tarihlive 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin on beşinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre alınması gereken emlak vergisi ile” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 2-6360 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1- Bu Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre alınması gereken emlak vergisi alınmaz.”

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 4-Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.