CHP Ekonomi Masası Adana’da kadınlarla şekilleniyor

CHP Adana Kadın Kolları Başkanı Avukat Oya Tekin “CHP Ekonomi Masasının” kadın alanında ki çalışmalarını özetledi.

Adana’da zoom üzerinden ilk toplantılarını gerçekleştirdiğini ifade eden Tekin toplantıya 30 iş kadınının yanı sıra CHP Genel Sekreteri İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke’nin de katıldığını belirtti.

Tekin zoom üzerinden gerçekleştirilen toplantının Adana’da ki iş kadınları açısından tarihsel bir sürecin inşaasına katkı koyabilecek içerikte şekillendiğini de ifade etti.

Tekin yazılı açıklamasında; ”Son yıllarda Türk ekonomisinde ki yaşanan olumsuzluklar tüm kesimler tarafından fazlasıyla biliniyor. CHP bu süreçte Türkiye’yi güçlendirecek bir ekonomi politikası oluşturmayı amaçlıyor” dedi.

Tekin Adana’da iş kadınlarının da dahil edildiği çalışmalara ilişkin düşüncelerini şu şekilde ifade etti;

“Yapılan toplantılarda iş insanları adına katımının çoğunlukla iş adamları tarafından yapıldığını iş kadınlarının ise bu toplantılarda katılımlarının az olduğunun fark edilmesinin ardından iş kadınlarıyla da toplantıları başlatmaya karar verdik…

Bilinen başka bir gerçeklik ise kadınların çalışma hayatının, geçmişten günümüze geleneksel kalıplar engeli ile karşılaşmasıdır. Kadını aile ve aile içi sorumluluklarla sınırlayan anlayış, kadının iş gücüne katılımının önündeki en büyük engel. Kadınların çalışma hayatında olmasına karşı önyargı günümüzde tam olarak bitmese de eski yıllara oranla azalan bir eğilimde. Günümüzde bu konuda, kadını destekleyen ve teşvik eden hukuki düzenlemeler yapılıyor.

Toplumun refahı için cinsiyet eşitliğinin önemini ve kadının çalışma hayatındaki vazgeçilmezliğini bir kez daha vurgulayarak, Sosyal ve ekonomik yaşamda güçlü kadınlar, güçlü bir toplumun teminatıdırlar diyoruz.

İşgücü içerisindeki her 10 kadından yalnızca 3’ü istihdama katılabiliyor. Kadınların istihdama katılım oranı %29.4 iken erkeklerin istihdama katılım oranı %65.7 olarak görünüyor.

Türkiye’nin ve diğer ülkelerin iş gücüne katılımındaki cinsiyet eşitsizliği incelendiğinde OECD tarafından yıllık açıklanan 2019 verilerine göre Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranı %34.4 ile en son sıralarda yer alıyor. Türkiye’nin ardından gelen ülkeler ise %41.3 ile İtalya,44.7 ile Meksika ve 44.7 ile Yunanistan, diğer taraftan OECD ortalamasının %54.6 olarak gerçekleştiği listede İzlanda %77.3 ile listedeki ilk sırada yer alıyor.

DİSK-AR’ın çalışma yaşamında toplumsal cinsiyet eşitsizliği raporuna göre, kadın ve erkekler arasında hem gelir hem de ücretler açısından ciddi farklılıklar var. Erkekler kadınlara göre %31.4 daha fazla gelir elde ediyor.

Kadınların istihdamında en belirleyici faktör eğitim. TÜİK’in açıkladığı eğitim durumuna göre  yıllık ortalama esas iş gelirlerine bakıldığında  eğitim seviyesi düştükçe erkeklerin işgücüne katılımında  önemli bir fark görülmezken kadınların katılımı büyük ölçüde düşüyor. Hem kadınlarda hem de erkeklerde eğitim düzeyi arttıkça istihdam oranının arttığı görülüyor. Bu anlamda kadınlar arasında en yüksek gelire sahip olanlar.

Kadınların istihdam oranlarında en önemli belirleyici faktörlerden biri eğitim. TÜİK’in açıkladığı eğitim durumuna göre yıllık ortalama esas iş gelirlerine bakıldığında eğitim seviyesi düştükçe erkeklerin işgücüne katılımında önemli bir fark gözlenmezken, kadınların katılımı büyük ölçüde düşüyor. Kadınlarda hem erkeklerde eğitim düzeyi arttıkça istihdam oranının da arttığı görülüyor. Bu bağlamda kadınlar arasında en yüksek gelire sahip olanlar 42 bin 238 TL ile yükseköğretim mezunu kadınlar.

İş yaşamında yaşanan sorunları sadece kadınların yaşadığı sorunlara indirgeyecek olursak;

– Pek çok iş ilanında “erkek” çalışan aranmasıyla daha ilk aşamada bir ayrımcılığın var olması

– İşe alım mülakatlarında kadın adaylara önce özür dileyerek evli değilse evlenmeyi düşünüp düşünmediğinin, çocuk sahibi değilse de yakın zamanda böyle bir planının olup olmadığının sorulması

– Herhangi bir kriz döneminde üst yönetimce personel azaltılmasına karar verildiği durumlarda eşiyle aynı işyerinde çalışan kadınların, performansa bakılmaksızın sırf kadın olması nedeniyle işten çıkarılacak personel olarak tercih edilmesi

-Kadınların pek çok iş kolunda çalışmasının neredeyse imkansız olması. Mesleklerin erkeksi (erkek işi) ve kadınsı (kadın işi) olarak ayrılması

– Kadınların duygusal olmaları bahanesiyle yönetme becerisinden yoksun görülmeleri ve tepe pozisyonlardan daha çok kurmay pozisyonlarda çalışması

– Çocuk büyütme ve aile sorumluluklarının istihdama ara verilmesine yol açması bunun da kadınların kariyerinde ciddi bir sorun oluşturması

– Tepe yönetim tarafından kadın çalışanlara keyfi olarak uygulanan ve “cam tavan” olarak adlandırılan açıkça görülmeyen ancak aşılamayan engellerin varlığı”

Tekin son olarak, “üretim ve istihdam alanında farklı konumlamalara sahip tüm kadınlarla toplantılar gerçekleştirdiklerini, kadınların ekonomik yaşamın tüm kategorilerinde belirleyici bir unsur olduklarını bilinmesini istiyoruz” dedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.