Gürer: “Sağlık Bakanlığı biyologlar için yeni kadro açmalıdır”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 18 bin personel ataması yapan Sağlık Bakanlığı’nın,  korona virüslü mücadele kapsamında en çok ihtiyaç duyulan Tıbbi biyolog branşı için sadece 5 kadro ayırmasını, soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. 

Gürer, binlerce biyolog varken, neden sadece 5 kişinin atandığını sordu. 

Önergeyi yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise ihtiyaç duyulması halinde biyolog alımı yapılabileceğini belirtti.

18 BİN PERSONEL ATAMASINDA SADECE 5 BİYOLOG VAR 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Gürer, korona virüsle mücadele kapsamında hızlı ve daha çok test yapılması gereken bugünlerde, binlerce biyolog görev beklerken, Sağlık Bakanlığı’nın 18 bin sözleşmesi personel alımında sadece 5 biyolog almasının gerekçesini sordu. 

Gürer, “Biyologlar için çok sınırlı sayıda bir atama kadrosu açılmış olup bu alım sayısının artırılması düşünülmekte midir?” sorusuna yanıt istedi. 

BAKAN KOCA: “İHTİYAÇ OLURSA ALIRIZ”

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesini yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “2020 yılında, Bakanlığımıza bağlı sağlık tesislerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında sözleşmeli sağlık personelinin istihdamlarının yapılabilmesi için toplam 18.000 sözleşmeli sağlık personeli pozisyon ihdası ve açıktan atama izni alınmıştır” dedi.

Bakan Koca, bu kapsamda, sağlık tesislerine istihdam edilmek üzere 5 biyolog ataması yapıldığını belirterek ihtiyaç duyulması halinde biyolog branşında personel alımı yapılacağını açıkladı. 

BUGÜN DEĞİLSE NE ZAMAN?

Önerge sahibi CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise sağlık çalışanlarının korona virüse karşı canla başla mücadele ettiği bu süreçte ihtiyaç duyulmuyorsa, biyologlara ne zaman ihtiyaç duyulacağını sordu.

Gürer, “Tıbbi biyolog, hastalıkların moleküler mekanizmaları ve biyolojik olaylar arasındaki ilişkiyi takip edendir. Bu bağlamda teşhiş ve tedavi için önemli dayanaktır. Bilim insanı olarak temel  ve uygulamalı bilimsel araştırma yapan bu kişilerin sayısının artırılması gelecekte yaşanacak olası sorunlar için de önemlidir. Covid 19, biyologların önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Biyologların bitki, hayvan ve diğer canlılar üzerinde yaptığı inceleme ve araştırmaların önemi anlaşılmalı, bilim insanı olarak desteklenip daha fazla mezunun bu sebeple kamuda istihdam edilmesi sağlanmalıdır.  Virüs, bakteri ve parazit çeşitlerinin üremesi ve bunların canlılar üzerinde etkileşimini inceleme ve araştırma  işlevini yerine getiren biyologların bu dönemde önemleri daha iyi görülüp bu alanda daha çok bilim insanı yetişmesi için kamuda istihdam sayıları artırılmalı ve araştırma olanakları genişletilmelidir ” dedi.

BİNLERCE BİYOLOG GÖREV BEKLİYOR

Gürer, “Covid-19 pandemisi tüm dünyayı etkisi altına almış olup geleceğe yönelik kapsamlı önlemlerin alınmasını da zorunlu kılmıştır. Virüs bir an önce kontrol altına alınmalı ve can kayıplarının azaltılabilmesi için mümkün olan en yüksek güven aralığında, olabildiğince hızlı ve çok sayıda testin yapılması gereklidir. Bundan sonra farklı virüslerden ortaya çıkacak sorunların yaşanmaması için kamuda biyolog sayısının da artırılıp bilim insanlarının çalışma alanları genişletilmelidir. Sağlık çalışanları fedakârca çalışmaktadır. Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı yaparken biyologlara yalnızca 5 adet kadro ayırmıştır. Zira biyologların böyle günlerde de  önemi fark edilmeyecekse ne zaman fark edilecektir? Bakan “ihtiyaç duyulursa” demektedir. İhtiyaç tanımı nedir? Hastalık öncesi önlem alınması için gerekli kadroların oluşturulması gerekir. Hıfzıssıhha kurumu AKP döneminde işlevsiz kalmasaydı bugün belki yerli aşımızla çoktan aşılamaya geçmiş olabilirdik” dedi.

BİYOLOG NE YAPAR

Araştırma ve geliştirme çalışmalarında bulunan biyologların geniş bir çalışma alanı vardır. Bilimsel araştırma yapan bilim insanları olan biyologlar, tıpta hastalığı teşhis etmek, izlemek ve hastalığı tedavi edebilmek için yeni yöntemler geliştirilmesinde görev alırlar. Bitki ve hayvanlar üzerinde de araştırmalarda bulunur, insan genetiği üzerinde çalışma yürütürler. Bilimsel çalışmalarda, laboratuarlarda geleceğe yönelikte araştırmalar geliştirir, moleküler biyoloji ve moleküler genetik alanında sahip oldukları bilgiyle araştırmalarını sürdürürler. Deneyler ve denemelerle sorunların çözümü ve olasılıklar üzerinde araştırma, geliştirme ve sonucu göstermeye dönük çalışmalarda bulunurlar. Canlı yapıları inceler. Virüs, bakteri, parazit çeşitlerinin üreme ve canlılar üzerindeki etkileşimini inceler ve araştırırlar. Ayrıca biyolojik dengenin korunması adına da faaliyetlerde bulunurlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir