KAPAUM ilk kurum içi protokolünü İletişim Fakültesi ile imzaladı

İletişim Fakültesi ve Kariyer Planlama, Araştırma ve Uygulama Merkezi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mesleki Çalışma ve Dayanışma Çalışma Grubu (MEDA) ile Çukurova Üniversitesi Kariyer Planlama, Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAPAUM) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Faaliyet süresi boyunca ilk defa bir fakülte ile işbirliği yapan KAPAUM adına Merkez Müdürü Doç. Dr. Oğuzhan Kırdök, İletişim Fakültesi adına ise İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nüket Elpeze Ergeç protokolü İletişim Fakültesi toplantı salonunda imzaladılar.

Protokol kapsamında, her zaman kullanılabilecek arşiv paketi biçiminde video serileri hazırlanması hedefleniyor. Hazırlanacak video serileri Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi web sayfası https://iletisim.cu.edu.tr ile KAPAUM web sayfası https://kariyer.cu.edu.tr üzerinden yayınlanacak.

Aynı zamanda video serileri, Çukurova Üniversitesi İnternet Televizyonculuğu Atölyesi (ÇÜİTA) bünyesinde arşiv podcast serilerine dönüştürülecek ve Radyo Üniversitede de kullanılacak.

İmzalanan bu protokol ile “İletişim” ana başlığı altında mesleki saygınlık, meslek etiği, kurum kültürü, uyumlanma, marka değeri, örgütsel yapı, organizasyon yapısı, üretilen hizmetler, kalite uygulaması, hedef, misyon, vizyon, CV hazırlama, kariyer planlama, mülakat becerileri gibi kavram ve konular doğrultusunda Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin mesleki gelişimlerine yardımcı olmak amaçlanıyor.

İletişim Fakültesi Öğrencileri Mesleki Gelişim Sürecinde MEDA’dan Destek Alacak

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin mesleki gelişmelerinde yardımcı olmayı hedefleyen, bunun için kariyer konusundaki temel kavram ve konuların tanıtılmasının yanı sıra iletişim alanı özelinde sektör çalışanlarıyla fakülte öğrencileri arasında köprü görevini üstlenecek olan MEDA, İletişim Fakültesi öğrencilerine mesleki deneyim konusunda danışmanlık yapacak. MEDA Çalışma Grubu, İletişim Fakültesi bölümleri ile koordineli olarak çalışmalarını sürdürecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.