Ayhan Barut’tan Hal Yasası’nın değiştirilmesi için yasa teklifi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, üretici ve tüketicileri mağdur eden, esnafın da büyük zorluklar yaşamasına neden olan Hal Yasası’nın değiştirilmesi için yasa değişikliği istedi.

“ACİL ÇÖZÜM BULUNMALI”

Üreticinin elinden tarla ve bahçede yok pahasına alınan tarımsal ürünlerin kent merkezleri, pazarlar ve marketlerde fahiş fiyatla tüketiciye satıldığını belirten Ayhan Barut, “Tarımsal üretimde maliyet yükü çiftçinin belini büküyor. Elektrikten mazota, gübreden tohuma kadar tüm girdiler fahiş oranda artarken çiftçinin ürünü para etmiyor. Üreten çiftçi kazanamıyor, tüketici de pahalıya almak zorunda kalıyor ama arada birileri kazançlı çıkıyor. Buna neden olan sistemi değiştirmek şart. Acilen Hal Yasası değişmeli, üretici ve tüketici ile mağdur esnafın sorunlarına çözüm bulunmalı” dedi.

“VERGİ KAYBI DA ENGELLENİR”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na yasa değişikliği teklifi sunan, mevcut yasal düzenlemeden kaynaklı esnafların yaşadığı sorunlara da dikkat çeken Ayhan Barut, şunları kaydetti:

“Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkındaki Yönetmeliğin ‘İşyerlerinin devri’ başlıklı maddesi çerçevesinde, halde bulunan işyerlerinin kira yoluyla devredebilmelerinin önü kapalıdır. İlgili kanuna göre mülk sahipleri ölüm ve ağır hastalık sebepleri dışında işyerlerini sadece satış yolu ile devir edebilmektedirler. Özel ve belediye halleri için geçerli olan bu kanun hem mülk sahibini hem de bu işi yapmak isteyen esnafı son derece olumsuz etkilemektedir. Bu işi yapmak istemeyen, yapamayan mülk sahiplerinin işyerleri kapalı kalırken, bu işi yapmak isteyenlerde satış yolu ile devir almadan çalıştıramamaktadır. Aynı zamanda bu durum işlem hacminin düşmesine ve vergi kaybına neden olmaktadır. Kanun teklifimizle birlikte hal esnafı için büyük mağduriyet oluşturan işyerinin devri kısmını değiştirerek hem hal esnafı için yaşanılan bu mağduriyeti gidermek hem de işlem hacmini yükselterek devletin vergi kaybı yaşamasını engellemek istiyoruz.”

TEKLİFTE NELER VAR?

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut’un Meclis’e sunduğu ‘Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde şu düzenlemeler yer alıyor:

“MADDE 1- 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 11 inci maddesinin altıncı fıkrasının (ı) ve (i) bentleri yürürlükten kaldırılmış, maddenin dokuzuncu fıkrasında yer alan “(b), (h) ve (i) bentleri ibaresi “(b) ve (h) bentleri” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

‘(10) Toptancı hallerindeki işyeri malikleri, belediye meclislerince belirlenecek kira tutarına bağlı kalınması ve işyerinde faaliyet gösterenlerde aranılacak şartların sağlanması kaydıyla işyerlerini kiralayabilirler.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.