ZİRAİ KREDİLERİN VE GÜBRE ARTIŞININ ÖNÜNE GEÇİLMELİ

Adana Seyhan Ziraat Odası Yönetimi Kurulu 2. Başkanı Yaşar Özkan çiftçilerin oldukça zorlu bir süreç geçirdiğini belirtti.

Konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan Özkan şu ifadelere yer verdi:

“Tüm Dünyayı saran covid-19 salgını ülkeleri her yönüyle zor durumda bırakmış ve giderek daha da zor şartlara sürüklemektedir. Bu süre içerisinde bütün sektörler gibi Tarım sektörde olumsuz etkilenmekle birlikte tarımın ve tarımsal üretimin önemi ciddi bir şekilde bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Hal böyle iken öncesinden zor şartlar altında üretime devam eden çiftçilerimiz bu süreçte daha fazla destek beklerken en büyük dayanağımız olan zirai kredilerde faiz oranları neredeyse % 100 arttırılarak % 17‘lere çıkartılmıştır. Tarımsal üretimin devamlılığı açısından bu oranlar çiftçiye darbe vurmak demektir.

Bununla birlikte en önemli üretim girdi maliyetlerimizden olan gübrede yıllık artışlar çeşitlerine göre % 50 ila % 100 oranında artmış ve artmaya devam etmektedir. Gübredeki bu miktar artışlar akıl alır gibi değildir. Gübre fiyatlarını etkileyen en önemli unsur döviz fiyatlarıdır. Türkiye olarak gübre ürününde maalesef tamamen dışa bağımlıdır. Ancak döviz fiyatlarındaki yıllık artış %25 iken gübrede bu oran %100 olmuştur. Devletin bu konuya acilen müdahale etmesi gerekmektedir.

Rekabet kurulunun gübre sektörünü ivedi bir şekilde incelemeye alması gerekmektedir. Mesele basit bir fiyat artışı değildir.

Dünyamızın yaşadığı salgın hastalık en kritik sektörün tarım olduğunu bununla birlikte sağlıktan sonra en önemli konunun tarım ürünlerinde Arz-Talep dengesi ve üretim yeterliliği olduğunu ortaya koymuştur. Hal böyle iken ana gıda maddelerinden Buğday ürününü yerli üreticilerimize ürettirmek var iken maalesef ihtiyacımız ithal buğday ile giderilmeye çalışılmaktadır. Bu yanlış uygulamadan derhal vazgeçilmeli tüm tarım ürünlerinde üretim sürekliliği sağlanacak politikalar üretilmelidir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.