Gürer: “Zamların sorumlusu esnaf değil, siyasi iktidarın yanlış tarım politikalarıdır”


Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Gıdada artan fiyatların sorumlusu esnaf değil uygulanan yanlış tarım politikaları ile siyasi iktidardır” dedi.
Gürer, gıda enflasyonun sorumlusu olarak esnafı göstermek yaşanan sorunun ya farkına varmamak, ya da hedef saptırmaktır” diye konuştu.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 18 yıldır uygulanan yanlış tarım politikalarının bugüne yansıması olan zamların geçici tedbirlerle durağan kılınmak yerine toptan sistemin değiştirilmesi ve tarımda ithalatçı değil, yerli üretimin desteklenmesi  ile girdi fiyatların düşürülmesinin sağlanması gerektiğini belirtti.
Her yıl tarım alanlarını daraldığına, çiftçi sayısının azaldığına dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Yurt içinde düşen üretimin ya da artan fiyatın karşısına çözüm olarak ithalatı koyan iktidar tarımda yaşanan sorunları gereği gibi görüp çözümcü uygulamalar geliştirmek yerine kamuoyunda algıyı değiştirip her şey güllük gülistanlık, esnaf keyfe keder zam yapıyormuş izlenimi vermeye çalıştığını ve bunun gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
Pandemi süreci, kuraklık gibi etkilerin varlığına karşın tarımda esas sorunun daralan ekim alanları ve girdi fiyatlarındaki artış ile  borçlanan, üretim yapamaz duruma düşen çiftçinin halidir. Ne yazık ki  iktidar  bu sorunun yeterince farkında değildir” diye konuştu.

Gürer,   “Fiyat artışında raftaki ürünü satan esnaf sorunun son halkasıdır. İlaç, gübre, tohum, elektrik mazot, yem gibi çiftçi ve besicinin temel giderleri sürekli zamlanırken, gübrede fiyat bir yıl öncesine göre iki kat artarken süreci  seyreden bir siyasi  iktidar  vardır. Öncelikle çiftçi, üretici, besici korunmadığı için üretim aşamasında büyük sıkıntı oluşmuştur. Çiftçi kredi ödeyememektedir. Faizler ile katlayan borçlar hacizler ile tahsil edilmek istenmesi çiftçiyi ekim yapamaz duruma düşürmektedir. Ürününü maliyetine dahi satamayan  çiftçiden sonra aracılar, fırsatçılar, ithalcilerin yer aldığı bir el dokunuşu ile esnafa kadar ürün ulaşmaktadır. Ulusal zincir marketleri ise doğrudan üreticiden ürün alabilmektedir. Orada fiyat artışı ise nakliye, fire, girdi fiyatları yansıması olarak açıklanmaktadır. AKP iktidarı fiyat artışlarında gerekçeyi maliyeti yaratan tohum, ilaç, gübre, fide, mazot, yem, elektrik fiyat artışlarında aramaz ve çiftçi borçları bir an önce uzak ara ötelenmez  ise sorunlar çözülemez. Yurt dışı ürün fiyatları, yurt içi ürün fiyatlarını geçmiştir. Yurt dışı ithal ürün erişimi fiyat olarak artmaktadır. Sorunu çözümü ithalat değil üretimi artırmak, üretim maliyetlerini düşürmektir. Tarım politikaları değiştirmek, çiftçiye, besiciye doğru ve zamanında destekleri sağlamaktır. Rafta ürün fiyatları üç kat artmasında fırsat ve aracıların etkisi önemlidir. Çözüm esnafa yazılacak ceza ile değil kökten tarıma bakışı değiştirmekle sağlanabilir. Üretim planlaması bu yıl için bir an önce sağlanmalıdır. Sebzede fide fiyatları dahi % 20 civarında artış göstermiştir. Tohum gübre fiyatlarında önemli fiyat artışları vardır. Sorunun temelinden çözüme kavuşması ise siyasi iktidarın yaklaşım ve duruşu ile ilgilidir. Çiftçiyi ezen değil destekleyen, üretimde artış yaratan, çözümü ithal değil yerli üretim artışında arayan bir yaklaşıma hızla dönülmelidir “ diye konuştu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.