Ayhan Barut, icra ve iflas harçları için yasa değişikliği istedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, Meclis’e Harçlar Kanunu’nda değişiklik öngören yasa teklifi sundu, kriz döneminde borç batağına saplanan yurttaşlara destek verilmesini istedi. İcra ve iflas harçlarındaki tahsil oranının yüzde 1’e düşürülmesini talep eden Barut, “Türkiye’de bankalara olan borcunu ödeyemeyen kişi sayısı 3.5 milyonu aştı. İcra dairelerinde 23 milyondan fazla dosya var. Bu nedenle borçlunun yükünü daha fazla ağırlaştırmayın, pandemiyle birlikte yıkıcı etkisi süren krizde borç batağına saplanan yurttaşlarımıza destek verin” dedi.

YASA TEKLİFİ MECLİS’TE

Harçlar Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na veren CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, “Ülkemizde 492 Sayılı Harçlar Kanunu uyarınca her yıl harç oran ve tutarları yayınlanarak işlemler buna göre tesis ediliyor. Yayınlanan tarifeye göre değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden; ödeme veya icra emrinin tebliğ üzerine hacizden evvel ödenen paralardan yüzde 4.55, hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan yüzde 9.10 ve haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan yüzde 11.38 oranında alınmaktadır” diye konuştu.

KORKUTUCU RAKAMLARI PAYLAŞTI

Tüm dünyada olduğu gibi pandemi sürecinin ekonomik krizi daha da derinleştirdiğini, esnafından çiftçisine herkesin büyük sorunlar yaşadığını ifade eden CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, şunları kaydetti:

“Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin verilerine göre, 2020 yılı sonu itibarıyla bireysel kredi borcu olanların sayısı 2019 yılına kıyasla 2 milyon 107 bin kişi artarak 34 milyon 4 bin kişiye yükseldi. Bu kişilerin kredi borcu da 618.5 milyar liradan 866.6 milyar liraya ulaştı. Yaklaşık 3.5 milyon insanımız borcunu ödeyemiyor. Türkiye’de icra dairelerinde bekleyen dosya sayısı 23 milyonu aştı. Krizin derinleştiği bu dönemde, Harçlar Kanunu’ndan kaynaklı borçlunun borcuna eklenen yüksek orandaki harç miktarları, ayrı bir mağduriyete neden olmaktadır. Ülkemizde zaten büyük bir ekonomik kriz vardır, pandemi nedeniyle koşullar daha da zorlaşmıştır. Borç ve hacizle uğraşan insanlarımızın durumu zaten iyi olsa bu sorunları yaşamazlardı. Bu açıdan sunduğumuz kanun teklifimizin amacı, hakkaniyet ölçeğini gözeterek mağduriyetin önlenmesi için icrada geçerli tahsil harcı oranlarının yüzde 1’e düşürülmesidir.”

“TEKLİF NE ÖNGÖRÜYOR?”

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut’un Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi’nde şu hükümler yer alıyor:

“MADDE 1- 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (1) sayılı Tarifenin B) İcra ve iflas harçları: başlıklı bölümünün, I- İcra harçları: başlıklı alt bölümünün (3) numaralı fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a) Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan (Yüzde 1) Yüzde 1

  b) Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan (Yüzde 1) Yüzde 1

  c) Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan (Yüzde 1) Yüzde 1

MADDE 2- Bu Kanun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir