Nüfus başına düşen sağlıkçı sayısı OECD ortalamasının yarısı kadar

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkemizde nüfus başına düşen hekim, ebe ve hemşire sayısının OECD ülkeleri arasında çok düşük seviyede kalmasını, soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. 

 Gürer’in önergesini yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, atamaların ihtiyaç ve imkânlar ölçüsünde yapıldığını belirtti.

 SAĞLIK PERSONELİ AÇIĞI NEDEN KAPATILAMIYOR?

Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, ülkemizde hekim, hemşire ve ebe açığının neden kapatılamadığını ve atama bekleyen hemşirelere neden kadro verilmediğinin açıklanmasını istedi. 

ATAMALAR İMKÂN ÖLÇÜSÜNDE YAPILIYOR 

Sağlık Bakanı Koca, CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine verdiği yanıtta, personel alımlarının, Bakanlıkları ve bağlı kuruluşlarına ihdas edilen kadro/pozisyon imkânları ölçüsünde, hizmet gerekleri ve ihtiyaçları ile Devlet Personel Başkanlığınca belirlenen nitelik kodları dikkate alınarak yapılabildiğine işaret etti.

Bakan Koca, “2019 yılı içinde ilk etapta, taşra teşkilatı hizmet birimlerinde ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme ile toplam 20.845 sözleşmeli sağlık personeli alınmıştır” açıklamasında bulundu. 

HEKİM SAYISI, OECD ORTALAMASININ YARISI KADAR

Önerge sahibi CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise OECD ülkeleri ile kıyaslandığında ülkemizde nüfus başına düşen hekim sayısının çok düşük seviyelerde kaldığına dikkat çekti. 

Gürer, “100 bin kişiye 351 hekimin düştüğü OECD ortalamasına karşı ülkemizde 186 hekim düşmektedir. Yine OECD ülkelerinde ortalama 100 bin kişiye 1.025 ebe ve hemşire düşerken ülkemizde ancak 272 kişidir” değerlendirmesinde bulundu.

PANDEMİ SÜRECİNDE YETERLİ SEVİYEDE ATAMA YAPILMALI 

Ömer Fethi Gürer, pandemi sürecinde görev yapan sağlık personelinin canla başla mücadele ettiğine de vurgu yaparak, “En azından bu süreçte hekim, ebe ve hemşire atamaları yüksek seviyede tutulmalıdır” diye konuştu. 

5 BİN 206 SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADROYA ALINDI 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Sağlık Bakanı Koca’ya yönelttiği bir başka soru önergesinde ise sözleşmeli olarak atanan ve Sağlık Alanındaki Bazı Düzenlemeler Hakkındaki Kararname kapsamında 3 yıl içinde kadroya alınması gereken personel sayısının da açıklanmasını istedi. 

Gürer’in önergesine yanıt veren Bakan Koca, “Üç yılını tamamlayan 5.206 sözleşmeli olarak görev yapan sağlık personelin 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamındaki kadrolara atamaları yapılmıştır” açıklamasında bulundu. 

KAMU DIŞI AİLE SAĞLIĞI PERSONELİNİN KADRO TALEBİ 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Sağlık Bakanlığına yönelttiği diğer bir soru önergesinde ise kamu dışı çalışan aile sağlığı personelinin kadroya geçirilmesi talebini gündeme getirdi. 

Gürer, “4924 sayılı eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sözleşmeli sağlık personeli çalıştırılması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalıştırılan kişi kamu dışı aile sağlığı çalışanı ise kadrolu statüye geçmelerine yönelik düzenleme yapılacak mıdır? Bu kapsamda Sağlık Bakanlığına bağlı çalışan sayısı kaçtır?” şeklinde soru yöneltti. 

4 BİN 434 KAMU DIŞI AİLE SAĞLIĞI PERSONELİNE KADRO YOK

CHP Milletvekili Gürer’in önergesine yanıt veren Sağlık Bakanı Koca, 4924 sayılı Eleman Temininde güçlük çekilen yerlerde sözleşmeli sağlık personeli çalıştırılması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışan kamu dışı aile sağlığı personelinin kadroya geçirilmesine yönelik bir çalışma bulunmadığını açıkladı. 

Bakan Koca, bu kapsamda 4 bin 434 sağlık personelinin görev yaptığını da sözlerine ekledi.

60 BİN ATAMA BEKLENTİSİ 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Acil tıp teknisyeni, ağız ve diş sağlığı teknisyeni, ameliyat teknikeri, Diş protez teknikeri, Beslenme ve diyetetik bölümü mezunu, diyetisyen, odyolog/ odyometrist mezunu, ortaöğretim bölümü mezunu hemşire, tıbbi sekreter, diyaliz teknikeri, sağlık idarecisi/yöneticisi, tıbbi laborant, cerrahi ameliyathane teknikeri, ortopedik protez ve ortez teknikeri, yaşlı bakım teknikeri, nükleer tıp teknikleri mezunları, psikolog, sosyal çalışmacı, psikolojik danışman, biyologlar, anestezi teknikeri, optisyen gibi farklı branşlarda, en az 60 bin sağlıkçının atanması sağlık bölümlerinden mezun olanlar tarafından beklenmektedir “ diye konuştu.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.