Gürer: “Maden mühendisleri ruhsat sahibinden bağımsız kılınmalı”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, madencilik faaliyetlerinde daimi nezaretçi olarak görev yapan maden mühendislerinin, işten haksız bir şekilde çıkarılmalarının önlenmesi ve mesleki bağımsızlıklarının sağlanması amacıyla Kanun Teklifi hazırladı. 

 Gürer, TBMM Başkanlığına sunduğu Kanun Teklifinde, daimi nezaretçilik ücretlerinin Bakanlık tarafından oluşturulacak bir havuz hesabında toplanıp bu hesaptan ödenmesi, ruhsat sahibinin de, daimi nezaretçi ücretini yatırmaması durumunda, 30.000 TL idari para cezası uygulanarak faaliyetlerinin durdurulmasını önerdi. 

 GÜRER, MADEN MÜHENDİSLERİNİN 

SORUNLARINI TBMM GÜNDEMİNE TAŞIDI 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde”, ilgini kanun maddelerine, madencilik faaliyetlerinde daimi nezaretçilik görevini üstlenen maden mühendisleri ile işverenler arasında sıkça yaşanan bazı sorunların giderilmesi, maden mühendislerinin görevi gereği işverene karşı bağımsızlığının korunması amaçlayan maddeler eklenmesini talep etti. 

MÜHENDİSLER, RUHSAT SAHİBİNDEN BAĞIMSIZ OLEBİLMELİ 

Maden Kanunu’nda Daimi Nezaretçinin, işletmelerin teknik ve emniyet yönünden nezaretini yapan sorumlu ve yetkili maden mühendisi olarak tanımlandığına dikkat çeken Gürer, bu denli önemli bir görevi yerine getiren maden mühendislerinin görevini layıkıyla yerine getirebilmesi için ruhsat sahibinden bağımsız olması gerektiğini vurguladı.

HAKSIZ İŞTEN ÇIKARILMALARIN ÖNÜNE GEÇİLMELİ 

Gürer, bu görevin uygun şekilde yapılmasının ise madencilik faaliyetlerinin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi açısından büyük bir öneme sahip olduğuna işaret ederek, “Bu amaçlarla Daimi Nezaretçinin, görevinin özelliği gereği, işverene karşı bağımsızlığını korunması gerekmektedir. Bu nedenle maddede haksız işten çıkarmaları önleyici, mesleki bağımsızlığı sağlayıcı bir düzenlemeye yer verilmiştir” ifadelerine yer verdi. 

ÜCRETLER HAVUZ HESABINDA TOPLANSIN 

Ruhsat sahibi ile daimi nezaretçi arasındaki ilişkinin basit bir işçi – işveren ilişkisinin ötesinde madenin üretiminden, verilen beyanlara kadar teknik ve emniyet yönünden yürütülen önemli bir görev olduğunun altını çizen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Daimi nezaretçinin bağımsızlığının korunabilmesi için daimi nezaretçilik ücretlerinin Bakanlık tarafından oluşturulacak bir havuz hesabında toplanması ve bu hesaptan ödenmesi amaçlanmıştır. Ücretlerin kanun maddesine uygun ödenmemesi durumundaki yaptırımlar yine kanunla belirlenmiştir” dedi

CHP Niğde Milletvekili Gürer, Kanun Teklifinde, “Daimi nezaretçilik ücretini belirleme yetkisi ise bakanlığın görüşü alınmak kaydı ile maden mühendislerinin ülke sınırları içerisinde mesleki faaliyetlerini yürütebilmeleri için Anayasa’nın 135. maddesi ve 6235 sayılı Kanun gereği üyesi olmak zorunda oldukları, kuruluş amacı belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak olan Maden Mühendisleri Odası’na bırakılmıştır. Ücretlerin daimi nezaretçilik hesabına yatırılma tarihi, hesabın denetimi ve yönetimi ile ilgili hususlar teknik bir konu olması nedeni ile genel çerçevesi kanunla çizilerek Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliğe bırakılmıştır” ifadelerine yer verdi. 

ÜCRETİ YATIRMAYAN İŞVERENE 30 BİN TL İDARİ CEZA

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi şöyle: 

MADDE 1– 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle ve ikinci fıkrasının sonuna da aşağıdaki cümleler eklenmiştir,

“Ruhsat sahibi nezaretçinin sözleşmesini, sırf görevini yerine getirmiş olması nedeni ile sona erdiremez.” 

“Ruhsat sahibi tarafından daimi nezaretçiye ödenmesi gereken ücret, Bakanlıkça oluşturulacak daimi nezaretçilik hesabına yatırılır. Daimi nezaretçi ücretini bu hesaptan alır. Ruhsat sahibinin, daimi nezaretçi ücretini yatırmaması durumunda, 30.000 TL idari para cezası uygulanarak faaliyetleri durdurulur. Aynı yıl içerisinde bu fiilin tekrarı halinde idari para cezası 2 katı olarak uygulanarak faaliyetleri durdurulur. Daimi nezaretçilik ücretinin yatırılması durumunda faaliyetlere izin verilir. Daimi nezaretçilik ücreti her sene Bakanlığın görüşü alınarak Maden Mühendisleri Odasınca belirlenerek Resmi Gazete’de ilan edilir. Daimi nezaretçilik hesabına ücretlerin yatırılma tarihi, hesabın denetimi ve yönetimi ile hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenir.” 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.