Gürer: “Kadın cinayetleri ve kadınların sorunları AKP iktidarlarında zirve yaptı”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadınların, Büyük Önder Atatürk’ün devrimleriyle bir asır önce demokrasinin beşiği sayılan Avrupa ülkelerinden önce elde ettiği hak ve kazanımlarla erdiği noktanın bugün gerisine düştüğünü söyledi. Kadın cinayetleri, ayrımcılık, mobing, işsizlik, işyerlerinde ağır çalışma koşulları ile kadına şiddetin tırmandığını belirtti. 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutladı.  Gürer, 8 Mart 1857’de ABD’de tekstil sektöründe çalışan kadınların düşük ücret ve insanlık dışı çalışma koşullarını proteste etmek için başlattığı grevin yıldönümü olan 8 Mart tarihinin Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlandığını anımsattı. 

Milli Mücadelede erkeklerde omuz omuza, özgürlük ve bağımsızlık adına mücadele eden Türk kadınana, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yaklaşık bir asır önce, Avrupa ülkelerinden önce başta seçme ve seçilme hakkı olmak üzere pek çok kazanımlar sunduğunu hatırlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, aradan 100 yıla yakın zaman geçmesine rağmen, günümüzde kadınların elde ettiği pek çok hak ve  kazanımların genişletilme yerine daraltıldığını  ifade etti.

 AKP iktidarının ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı anlayışı nedeniyle son yıllarda kadınlara yönelik şiddet olaylarında artış yaşandığına da işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Kadınlar için süslü sözler değil yaşamsal sorunları çözüm bulmalıdır. Yaşanan ekonomik buhrandan en çok kadınlar etkilenmiştir. Kadınlarımızın maruz kaldıkları şiddet, cinayet, mobing, yoksulluk, işsizlik, güvencesiz çalışma yanında eşit haklarda yaşama hakları da baskılanmıştır” dedi.

GÜRER’İN KADINLAR İÇİNDE HAZIRLADIĞI 

KANUN TEKLİFLERİ VE MECLİS ARAŞTIRMA ÖNERGELERİ 

Kadınların sorunları, yaşadığı mağduriyet, beklenti ve taleplerine yönelik olarak TBMM’ye sunduğu Meclis Araştırma Önergeleri ve Kanun Tekliflerinden örnekler veren CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ülkemizde kadınlar ilk SGK sonrası 3 çocuğa kadar her bir çocuk için 2 yıl, toplamda 6 yıl yani 2560 güne kadar doğum borçlanması yaparak emeklilikte eksik prim günlerini tamamlayabiliyor. Ancak SGK öncesi doğum yapan kadınlar bu haktan yararlanamıyor. Bu konuda yaşanan mağduriyetin giderilmesi için Kanun Teklifi verdim. Taşra üniversitelerinde kadın akademisyenler ile ilgili durumun incelenmesi, irdelenmesi ve yapılabilecek çalışmalarla destek sağlanmasının yolunun açılması adına Meclis Araştırması sundum. Yaşamın her alanında, en ağır koşullarda dahi varlığı ile çözüm üreten kırsal alanlardaki kadınların sorunların araştırılması için Meclis araştırması açılmasını talep ettim. 

Bu kanun teklifiyle düşük gelirli hanelerde primleri sürekli ödeme imkânı olmadığı için herhangi bir şekilde sigortalı olan ve belli bir süre sigortalı olarak sosyal güvenlik sisteminde kaydı bulunduğu halde sürekli olarak prim ödeyemeyen ev kadınlarının emekli olabilmeleri için düzenleme yapılmasını teklif ettim. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününün resmi tatil günü olarak ilan edilmesini önerdim” diye konuştu. 

KADINA ŞİDDET VE AYRIMCILIK SON BULSUN

Gürer, “Kadına şiddet kabul edilemez. Kadınların çalışma yaşamında haklarının sömürülmesi de dolaylı bir şiddettir. Kadınları, ucuz ve sömürülen İşçi olmaktan kurtaracak düzenlemeler yapılmalıdır. Çalışma yaşamında kadın hakları iyileştirilmelidir. Mobinge karşı daha ağır yaptırımlar gelmelidir. Emekli olabilme konusunda kolaylık sağlanmalıdır. İşte ve evde, kadın hakları her alanda korunmalı ve kadınlar için yaşamı daraltan uygulamalar sonlandırılmalıdır. Kadınlar için eğitimden çocuk evliliğe birçok alanda yapılması gereken çalışmalar ve düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmelidir” diye konuştu.

CHP Milletvekili Gürer, “Kadın-erkek eşitliğinin var olduğu, bağımsız, laik, demokratik cumhuriyetimizde, kadınlarımız için de aydınlık yarınların olduğu günlere hep birlikte en kısa sürede erişmek dileğiyle, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutlarım” ifadelerini kullandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.