Gürer’den sosyologlar için kanun teklifi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, üniversitelerin sosyoloji bölümlerinin yılda 9 bine yakın mezun vermesine karşın, 2015 yılından bu yana kamu kurumlarına sosyolog atanmamasıyla oluşan mağduriyetin giderilmesi amacıyla bir kanun teklifi hazırladı. 

  İlgini yönetmelikte unvan tanımlarının yer almamasının sözleşmeli pozisyonunda çalıştırılmak üzere kadro tahsis edilen alımlarda sosyologların yer alamamasına neden olduğunu belirten Gürer, Devlet Memurları Kanunun 4’üncü maddesindeki  “tabip veya uzman tabiplerin” ibaresinin yanına “sosyologlar” ibaresinin de eklenmesini önerdi. 

  DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK TALEBİ 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında” hazırladığı Kanun Teklifini, TBMM Başkanlığına sundu. 

 GELİŞEN DÜNYADA SOSYOLOGLARIN ÖNEMİ 

Gürer, sosyolojinin önemine değindiği Kanun Teklifinde sosyologların da gelişen dünya düzeninde çok önemli çalışmalar yaptığına dikkat çekti. 

 HER YIL 9 BİN SOSYOLOG MEZUN OLUYOR 

Ülkemizde örgün ve açıköğretim öğrenimi olarak bulunan sosyoloji bölümünden her yıl ortalama 9 bin öğrencinin mezun olduğuna işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “2020 yılında yapılan Yükseköğretim Kurumlan Sınavında (YKS) açılan kontenjan sayısı 8.101 iken bölüme yerleşen öğrenci sayısı ise 7.752 kişidir. Sosyoloji bölümleri için kontenjan sayısı Vakıf üniversitelerinde 864, Devlet üniversitelerinde 5.596, açıköğretim fakültelerinde İse 1.641 olarak belirlenmiştir” dedi.

SEMBOLİK ATAMALAR 

Açılan kontenjan sayılarına ve bölüm mezunlarının istihdam oranlarına bakıldığında arada ciddi farklar oluştuğunu belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ne yazık ki istihdam kısmında 2014 yılından bu yana merkezi atımlarda sembolik kontenjan rakamları açılırken, 2015 yılından bu yana “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslardaki Ekli-4 CetveP’e göre yapılan alımlarda sosyologlar istihdam edilmemiştir. İstihdam alanında bir cazibe yaratılmasının bu bilim alanının gelişim kaydetmesine de olanak sağlayacağı göz önünde bulundurulmalıdır” şeklinde konuştu. 

SOSYOLOGLARA İHTİYAÇ  VAR 

Uzmanlık alanları oldukça geniş ve kapsamlı olansosyologlara birçok iş kolunda ihtiyaç duyulabilmesine karşın günümüz koşullarında, özellikle kamu sektörü başta olmak üzere istihdam alanlarının oldukça daraltıldığına vurgu yapan CHP Milletvekili Gürer” Bütün gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının istihdam edildiği her kurumda sosyologların istihdamı, verimlilik artışı ve problemlerin çözümü açısından oldukça önemlidir” diye konuştu. 

YÖNETMELİK REVİZE EDİLMELİ 

CHP Niğde Milletvekili Gürer, Kanun Teklifinde şu ifadelere yer verdi: 

“Yönetmelikte unvan tanımlarının yer almaması sözleşmeli pozisyonunda çalıştırılmak üzere kadro tahsis edilen alımlarda sosyologların yer alamamasına neden olmaktadır. Bazı projelerde sözleşmeli olarak sosyolog istihdamı sağlanmasına karşın bağımsız bir unvan olarak cetvelde yer almamaktadır. Bu sebeple yönetmelik revize edilerek sosyolog unvanının ilgili yönetmeliğe eklenmesi sosyologların istihdam konusunda yaşadıkları sorunun bir nebze olsun azaltacaktır.” 

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasının üçüncü paragrafında yer alan “tabip veya uzman tabiplerin;” ibaresinden sonra gelmek üzere “sosyologların;” ibaresi eklenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.