Çukurova’nın Sayıştay raporu: VARAN 1: Usulsüz doğrudan teminle ihale. İptalin ardından ortağa verilen ihale… VARAN 2: Muhasebe kayıtlarında gizlenen vergi borcu

Sayıştay’ın Çukurova Belediyesiyle ilgili 2108 yılı denetim raporunda muhasebe kayıtlarında yer alan vergi borcu tutarlarının gerçeği yansıtmadığı, bazı ihalelerde şartnameye uyulmadığı, rekabetin engellendiği belirtildi.   

LİMİTLERİN AŞILMASINA RAĞMEN DOĞRUDAN TEMİNLE 339 BİN LİRALIK KONSER VE AÇILIŞ

Limitleri aşmasına rağmen bazı hizmet alımlarının ihale yapılmaksızın doğrudan temin usulü ile yapıldığı da belirlendi. Sayıştay raporuna göre toplu açılış temel atma ve Kıraç konseri organizasyonu için 2018’de 339 bin lira harcanmış. Edebiyat Festivali organizasyonu için yapılan harcama tutarı ise 348 bin 290 lira. Belediye kasasından Portakal Çiçeği Karnavalı içinde yine doğrudan teminle 87 bin 740 lira harcanmış.

İSTEYEREK REKABET ENGELLENMİŞ

Pazarlık usulü ile yapılan iş için rekabeti engelleyici kriterler konulduğu da Sayıştay raporuna yansımış bulunuyor. Açık ihale ile yapılan park, bahçe, fidanlık ile spor tesislerinde bakım ve temizlik hizmet işiyle ilgili olarak Sayıştay raporunda, “Açık ihalede istenerek rekabetin engellendiği görülmüştür” ifadelerine yer verildi. 2018/149304 ihale kayıt numaralı park, bahçe, fidanlık ile spor tesislerinde bakım ve temizlik hizmet işinde de idari şartnamede yer alan kriterlere uyulmadığı ortaya çıktı.

İHALEYİ VERDİLER, FİRMA 3 AY İŞİ DEVAM ETTİRDİ, DAHA SONRA AYNI İHALE ORTAĞA VERİLDİ

İhale kapsamında dört yükleniciye davet gönderildiği, ikisinin teklif vermediği, diğer teklif veren iki firmadan 1 milyon 544 bin 490,00 TL bedelle 30.03.2018 tarihinde sözleşme imzalandığı ve bu işi 3 ay süre ile söz konusu firmanın yerine getirdiği belirtilen raporda, “Daha sonra ilgili iş için 2018/208261 ihale kayıt numarası ile açık ihale usulü ile ihaleye çıkılmıştır. Ozonlu yıkama aracının yüklenicinin kendi malı olma kriteri koyulmuştur. Bir önceki pazarlık ihalesinde aranmayan bir kriterin bir sonraki açık ihalede aranması ve rekabetin de engellenmesi neticesinde ihaleye ancak 2 yüklenici teklif verebilmiştir” ifadeleri yer alıyor.  Söz konusu ihaleyi ise bir önceki pazarlık ihalesini kazanan firmayı kuran şirketin içinde bulunduğu bir ortaklığın kazandığı kaydedilen raporda,  şu ifadeler dikkat çekti:

RAPORDA KAMU İHALE KANUNUNA AYKIRILIK TESPİT EDİLDİ

“ 7 milyon 616 bin 640,00 TL bedelle 25.06.2018 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu işlere ilişkin hak edişler incelendiğinde iki ihalede de hemen hemen aynı araçların çalıştırıldığı özellikle açık ihalede kendi aracı olma şartı getirilen iki aracın iki ihalede de çalıştırıldığı görülmüştür. Yapılan incelemelerden anlaşılacağı üzere İdare tarafından ihale edilen iki iş de aynı iştir. Dolayısıyla iki işten birisinde aracın sahibi olma kriteri aranmazken sonraki işte aracın sahibi olma kriteri aranması rekabet koşullarını oluşmasını engellemektedir. Söz konusu durum ise 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun temel ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir.

Bulguda da belirtildiği gibi, bu ihale ile aynı minvaldeki pazarlık ihalesinde bu şartın aranmamış olması işin niteliğinin böyle bir şartı gerektirmediğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda pazarlık ihalesinde belirli araçlar için kendi malı olma şartı aranmazken açık ihalede bu şartın aranması rekabeti engeller nitelikte bulunmaktadır.”

DEVAMI YARIN (VARAN 2)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir