Sayıştay raporunda Çukurova’nın muhasebe detayı

 Sayıştay Başkanlığı’nın Çukurova Belediyesi ile ilgili 2016 raporunda belirlediği benzer hata, yanlış ve usulsüzlüklerin 2018 raporunda da yer alması dikkat çekti.

MUHASEBE KAYITLARI YAPILMADI

218 raporunda vergi borcunun gizlendiği belirlenirken, 2016 yılı raporunda da yine muhasebe kayıtlarında yer alan vergi borcunun da gerçeği yansıtmadığına yer verildi. Ayrıca, kamu kurumlarına yapılan tahsislere ve belediyeye yapılan tahsislerle ilgili de muhasebe kaydı yapılmamış.

İNŞAATLAR HATALI MUHASEBELEŞTİRİLDİ, KİRADAKİ TAŞINMAZLAR

 İZLENMEDİ, TÜKETİM MALZEMESİ KAYITLARI HATALI ÇIKTI

Sayıştay’ın 2016 raporunda muhasebe detayı dikkat çekti. Yapımı tamamlanmamış bazı inşaat işlerinin hatalı muhasebeleştirildiği ortaya çıktı. Kiraya verilen taşınmazların muhasebe kayıtlarında izlenmediği ve tüketim malzemeleri muhasebe kayıtlarının da hatalı çıktığı da raporda tespit edildi.

İHALESİZ KİRA SÜRELERİ UZATILDI

Rapora göre ilçe belediyesi sınırları içindeki bazı işletmelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyette bulunduğu ve kiraya verilen taşınmazların süre sonunda İhaleye çıkmadan kira sürelerinin uzatıldığı da Sayıştay raporuna yansıdı.

MEVZUATA UYULMADI

Kiraya verilen taşınmazlar için sözleşme hükümlerine uyulmadığı da yine Sayıştay raporuna yansıyan detaylardan biri olarak yer aldı. Ecrimisil alacaklarının tahsili ve işgallerin sonlandırılması için gerekli İşlemlerin yapılmadığı da ortaya çıktı. Taşınmazların tahsisinde mevzuata uyulmamış.

2016 RAPORUNDAKİ USULSÜZLÜK DETAYI 2108 RAPORUNDA DA YER ALDI

Sayıştay’ın 2018 raporundaki ihale usulsüzlükleri 2016’da da yapılmış. Sayıştay’ın 2106 raporunda Pazarlık usulü ile yapılan iş İçin rekabeti engelleyici kriterler konulduğu ortaya çıkarken, 2108 raporunda da benzer uygulamalara rastlandı.

İHALELERDE REKABET ENGELLENDİ

2018 raporunda  limitleri aşmasına rağmen bazı hizmet alımlarının ihale yapılmaksızın doğrudan temin usulü ile yapıldığı, pazarlık usulü ile yapılan iş için rekabeti engelleyici kriterler konulduğu da yine 2018 raporunda yer almıştı. 

SAYIŞTAY RAPORU HİÇE SAYILMASA AYNI UYGULAMALAR DEVAM EDER MİYDİ?

Sayıştay 2016 raporuyla gerekli uyarıyı yapmasına rağmen, aynı uygulamaların ilerleyen yıllarda devam ettiği ortaya çıktı. Limitleri aşmasına rağmen bazı hizmet alımlarının ihale yapılmaksızın doğrudan temin ile yapıldığı 2016 raporunda yer alırken aynı detayın 2018 raporunda yer alması dikkat çekti.

FON PAYI AMAÇ DIŞI KULLANILMIŞ

Sayıştay Başkanlığı’nın 2016 raporundaki bir detay da gecekondu fon payıyla ilgili. Sayıştay Başkanlığı’nın Çukurova ilçe Belediyesiyle ilgili raporunda gecekondu fon payının amaç dışı kullanıldığı da ortaya çıktı.

Bunca usulsüzlük karşısında savcılar gereğini yapacak mı? Savcılar görevini yerine getirecek mi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.