TKP gençliğinden “geleceğe çağrı”

Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce gencin katıldığı Türkiye Komünist Partisi’nin gençlik örgütünün ‘Geleceğe Çağrı Konferansı’ geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşti.

Türkiye Komünist Gençliği’nin Şişli Belediyesi Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde düzenlenen Geleceğe Çağrı Konferansı için yüzlerce genç bir araya geldi.

Konferansın ilk gününde “TKG ne için mücadele eder?” ve “Neden örgütlenmeliyiz?” başlıkları tartışılırken, ikinci gün “21.Yüzyıl ve İdeoloji” ve “Örgütlenme dinamikleri ve kadrolaşma” başlıkları ele alındı. 

İlk gün oturum, yakın dönemde trafik kazalarında kaybettiğimiz Umut Gündüz, Berke Ahmetkocaoğlu ve iş kazalarında hayatını kaybeden sayısız genç işçiyi anarak başladı. 

Piyasacılık, gericilik, geleceksizlik

“TKG ne için mücadele eder?” sunumunda eğitim alanında yaşanan mücadele alanlarını tarif ederken öğrencilerin, üniversitelerin işçi sınıfının mücadelesinin ayrılmaz bir parçası olduğu ve ilgili tüm sorunların sınıf ve ülke siyasetinin parçası olduğunu değerlendirerek cevap vermek gerektiği vurgulandı. Gençliğin ana mücadele başlığının da düzen değişikliği ve sosyalizm mücadelesine dayandığına değinildi. Eğitimde piyasacılığın ve gericiliğin birleşmesi sonucu oluşan geleceksizliğe cevabı örgütlü mücadele olarak verildi. Sunum sonrası Marmara Üniversite’si ve İzmir Gençlik Örgütü mücadele başlığında siyasi ve pratik deneyimlerinden katkılar sundu.

“Zaferlere ihtiyacımız var ve kazanacağız”

“Neden örgütlenmeliyiz?” sunumunda düzenin saldırıları karşısında cevabın umutlu olmak ve bu umudu yaymak, devam ettirmek olduğu söylendi. Umudun kalıcılığı için ise sınıfsız toplumlara ve sosyalizme inançtan geçtiği söylenirken, AKP’nin daha ilerisinde yıkımın ötesinde inşaa edilecek olana işaret edilmesi gerektiği vurgulandı. “Yaşamak ve yaşatmak için umutluyuz ve bu yüzden örgütlenmek zorundayız” sözleriyle gençlik, mücadeleyi Türkiye’nin her bir köşesine yaymaya davet edildi. İstanbul Teknik Üniversitesi ve İzmir Gençlik Örgütü de bu başlıkta katkılarını sundu ve ardından geçtiğimiz aylarda vefat eden ünivertsite öğrencisi Berke Ahmetkocaoğlu da anıldı.

Uluslararası destek mesajları

Konferansın ilk gününde Yunanistan Komünist Gençliği’nin (Kommounistiki Neolea Elladas, KNE) sahnede yaptığı selamlama konuşmasının ardından, ikinci gün pandemi nedeniyle fiziksel olarak katılamayan, Kıbrıs’tan Birleşik Demokratik Gençlik Örgütü (Ενιαία Δημοκρατική Οργάνωση Νεολαίας, EΔON), İspanya’dan Komünist Gençlik Kolektifleri (Colectivos de Jóvenes Comunistas, CJC) ve Suriye’den Halid Bektaş Komünist Gençliği gibi uluslararası komünist gençlik hareketlerinin yolladığı videolarla başladı.

Tarihsel çerçeve, güncellik ve nedensellik

“21. Yüzyıl ve İdeoloji” sunumu her olayı tarihselleştirmek gerektiği vurgusunu yaparak başlarken kavramların bağlamının da bu şekilde ortaya çıktığı belirtildi. Kapitalizmin dönüşümü 1960’lardan başlayarak ele alınarak tarihsellik üretim ilişkileri üzerinden anlatıldı. Günümüzde bağlamından koparılarak x, y, z gibi nesiller üzerinden tanımlanmaya çalışılan gençliğin bireysel kurtuluş arayışına değinilirken bir yandan da mücadelenin kazanımının ancak örgütlü bir şekilde sağlanabileceği vurgulandı. Avcılar-Hadımköy ve Beyoğlu-Beşiktaş Gençlik Örgütleri sunumun ardından katkılarını sundu.

Teorik, siyaset, pratik… 

“Örgütlenme dinamikleri ve kadrolaşma” sunumu kadrolaşmanın basit şablonlara indirgenemeyeceği, pandemi sonrası yeni dönemde karşılaşılacak yeni ihtiyaçlar ve koşullar ölçüsünde bir değerlendirme gerektiğine işaret ederek başladı. Yoksulluğun hissedilen şiddeti artarken okurken çalışan öğrencilerin ekonomik kaygılarının ailesine yük olmamaktan ailesini ayakta tutmaya kaydığı belirtildi. Akademinin, kapitalizmin teorik yeniden üretim yeri haline gelmesine rağmen aynı zamanda kurup kurulabilecek tüm ilişkilerin bağlarının bulunduğu bir alan da olması nedeniyle vazgeçilmesi mümkün olmayan bir yer olarak tarif edildi. Kolaycılıktan kaçarak, örgütlenme süreci bir ortaklaşma haline getirilerek mücadele edilmesi gerektiği vurgulandı. Hacettepe, İstanbul Üniversitesi ve Beyoğlu-Beşiktaş Gençlik Örgütleri yanı sıra Yıldız Teknik ve İstanbul Üniversiteleri Kadın Dayanışma Komiteleri de bu başlıkta katkılarını sundu, teorik ve pratik alandaki deneyimlerini paylaştı. 

“Soracağımız bir hesap var”

İki gün süren Geleceğe Çağrı Konferansı’nın kapanış konuşmasında kapitalizmin geçtiğimiz dönemde yaşadığı büyüme ve arttırdığı saldırganlığa vurgu yapılarak Türkiye gençliğine örgütlenme çağrısı yapıldı. Kapitalizmin alaşağı edilmesi için elimizden geleni ardımıza koymayacağız sözüyle konferans sonlandırıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.