Gürer: “Arpada ithalat durmuyor”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kuraklık nedeniyle buğday ve arpada ürün kaybı yaşandığını, iktidarın yanlış uygulamaları ile arpa ve buğdayın çiftçinin elinde kaldığı durumda dahi ithalat yapıldığını ve çiftçinin elindeki mahsulün tüccara daha düşük fiyatla verilmesini yolunun açıldığını belirtti.  İthalata sarılan iktidarın, yurt dışından ithal edilen arpa fiyatının daha yüksek olmasına karşın, TMO vasıtasıyla düşük fiyatla piyasaya arpa verdiğini, ne var ki Konya ve Gaziantep gibi önemli borsalarda arpa fiyatlarının TMO alış fiyatının üzerinde seyrettiğini, arpa fiyatlarında da ciddi artışın hayvancılığa olumsuz yansımasının olacağını söyledi. Gürer ayrıca ithalata rağmen serbest piyasada arpa fiyatlarının 2500 TL/ton fiyatını gördüğünü, 2400 TL’den ithalat yapan TMO’nun piyasaya 1950 TL/ton fiyatıyla arpa vereceği duyurmasına rağmen fiyatın dengeyi bulamadığını söyledi.

SORU ÖNERGESİ VERDİ

CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer iktidarın arpada izlediği sürecin dikkat çekici olduğunu belirterek, çiftçi hasat yaparken önce taban fiyat, ardından TMO satış fiyatı ve hasat bitmeden ithal arpa getirilmesinin arpada bu yıl yaşanan fiyat oynamalarında etkili olduğunu söyleyerek iktidara soru önergesi verdiğini belirtti.

Gürer soru önergesinde;

“TMO arpa alım fiyatı 1750 TL/Ton olarak açıkladı. TMO satış fiyatını da 1950 TL olarak duyurdu. 24 Haziran’da, arpa ithalatı kararı üzerine TMO yurt dışından 270 dolara arpa ithal etti.

1-TMO ‘dan 1950 TL/ton fiyatla arpa alan sanayici ya da tüccar, arpayı piyasaya borsa fiyatı (2500 TL/Ton civarında seyrediyor)satmasını engelleyecek satış sözleşmesinde bir madde var mıdır? İhtiyacı için talep açıp TMO’dan düşük fiyatla alıp yüksek fiyatla ticaret yapmasına engel bir durum mevcut mudur?

2-TMO yaklaşık 2400 TL /ton fiyatla aldığı arpayı, 1950Tl/ton fiyatı ile satacağı sanayici bu arpayı 1950Tl/Ton alıp yem ürettiğinde yem fiyatı piyasada yüksek arpa fiyatını kriter alıp fiyat artıranın denetimi sağlanacak mıdır, yoksa sanayici kriter olarak Konya ve Gaziantep borsa fiyatlarını esas alıp arpadan üreteceği yem fiyatını kutlamasına olanak tanınacak mıdır?

3-Serbest piyasa ekonomisi deyip kamudan ithal arpayı düşük fiyatla alınarak yüksek fiyatla piyasaya sürülmesi durumunda yapılabilecek yaptırım var mıdır?

4-Hasat döneminde satış fiyatı açıklayıp ardından ithalata yönelmek çiftçinin tüccara teslim olmasına neden olmaz mı?

5-Çiftçi ürünü değerine satamaz iken sanayici ve tüccar için sağlanan fayda çiftçi için ne zaman sağlanacaktır?

6-TMO bu yıl ne kadar yurt içi arpa ve buğday satın almıştır ne kadar ödeme yapmıştır?

7-Stoklar yeterli olduğu açıklandığı halde neden ithalat yapılmaktadır?

8-TMO’nun yurt içi satışlarından kaç kişi ve kurum yararlanmıştır?

ARPA-BUĞDAY REKOLTE DÜŞTÜKÇE FİYAT ARTIYOR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “82 milyon nüfus, sığınmacılar ve diğer göçmenler ile birlikte 90 milyona dayandı. İnsan için buğday, hayvan için arpa zorunlu ihtiyaç. Ülkemizde hububat ekim alanları 3 milyon hektar daraldı. Kuraklık nedeni ile bu yıl rekolte de düştü. Doğal olarak üretimin sorunlu olduğu bir dönemde çözüm ithal üründe aranıyor. Ancak ithal ürün de yerli üründen daha pahalı duruma geldi. Türkiye’de, 2002 yılında 7,9 milyon ton civarında olan arpa üretimi 2012 yılı verilerine göre 7,6 milyon tona düşmüştür. Yıllara göre üretim, 6,3 milyon ton ile 8 milyon ton arasında değişim göstermiştir. Yaklaşık 2.400 TL’ye ithal edilecek olan arpa, TMO tarafından iç piyasaya 1.950 TL’den satılıyor. Bu fiyat piyasayı dengeleyemedi. TMO, 1950 TL/ton fiyatla, ihtiyacı olan besici ya da sanayicinin talebini karşılasın.

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) bu dönem oluşan kurum zararı ne kadar olacak, bekleyip göreceğiz” dedi.

TMO BUNU HEP YAPIYOR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Yerli çiftçinin, geçen yıl tonu 1.800 TL’den alınan makarnalık buğday, hasat döneminde yabancı üreticilerden tonu 2.450 TL’ye ithal edildi. Ülke çiftçisinde ürün varken fiyat düşürmek için uygulamalar yapan siyasi iktidar, sanayici ve tüccar fiyat artırımına seyirci kalıyor. Çiftçi mağdur edilirken tüccar ve sanayiciye sorun yaşatılmıyor. Yanlış tarım politikaları ve öngörüsüz tarım yönetimi bu sorunları yaratıyor. ” dedi.

KÖKLÜ ÇÖZÜM ŞART

Ülkemizde 21 milyon hektar olan mera alanının son yıllarda 11 milyon hektara kadar düştüğünü söyleyen Gürer, “ Ülkemizde büyükbaş ve küçükbaş hayvan beslenmesinde arpa büyük öneme sahip. Mısır, soya, ayçiçeği tohumu küspesi, pamuk tohumu küspesinden oluşan karma yem hammaddesinde bile ithalata bağımlıyız. ‘Yem fiyatlarındaki artışı durduracağız’ diye açıklama yapan iktidarın, öncelikle bu alanda stratejik bir planlama yapması gerektiği açıktır. Neredeyse yılın 12 ayı kapalı ortamlarda beslenen ve sürekli yem verilen hayvanların beslenmesindeki girdi maliyetlerinin düşürecek köklü çözümlere gereksinim vardır. Acilen mera alanlarını ıslah edilip tohumlanarak ot veriminin artırılması, ithal yem yerine, üreticinin kendi kaba yemini kendisinin üretmesine olanak sağlayacak destekleme ve düzenlemelerin hayata geçirilmesi gereklidir” dedi. Gürer, arpa fiyatlarındaki artıştan yem fiyatlarının etkiyeceğini, bunun yansımasının hayvancılığın daha da sorunlu duruma ermesine neden olacağını belirtti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.