Gürer: “Kayıp su oranı yüzde 37”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kuraklığın sonucu olarak su kaynaklarının giderek azaldığı ülkemizde, su kayıplarının önlenmesine yönelik hangi çalışmaların yapıldığının açıklanması için Tarım ve Orman Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi.

Gürer’in önergesine yanıt veren Bakan Bekir Pakdemirli, 2019 yılındaki su kayıp oranının yüzde 37 olduğunu açıkladı. Bakan Pakdemirli, hazırlanan mevzuat gereği 2023 yılına kadar su kayıp oranını yüzde 30’e  indirilmesi için çalışıldığını açıkladı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığı’na yönelttiği yazılı soru önergesinde şu sorularının yanıtlanmasını istedi: 

“Türkiye’de 2020 ve 2021 yıllarında suda yaşanan kayıp kaçak oranı nedir?

Suda yaşanan kayıp kaçak durumunun önüne geçilmesi amacıyla bir çalışma yapılmakta mıdır?Bu konuda yapılan bir çalışma var ise; çalışma başlamadan ve başlatıldıktan sonra kayıp kaçak durumunda ne oranda değişim gerçekleşmiştir?”

 Gürer’in önergesini yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019 yılında mevzuat gereği 28 büyükşehir belediyesi ve 42 il belediyesi tarafından beyan edilen su kayıpları yıllık raporlarında yer alan veriler ile yapılan hesap ile 2019 yılı su kayıp oranının yüzde 37 olduğunu açıkladı. 

 İçme-kullanma suyunun etkin kullanılması ve israfının önlenmesi için içme-kullanma suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki su kayıplarının kontrolüne ilişkin usul ve esasları düzenlemek maksadıyla tebliğ yayımlandığını belirten Bakan Pakdemirli, “Söz konusu mevzuatın yürürlüğe girmesi ile su idarelerinin su temininde, iletiminde, dağıtımında ve tüketiminde su kayıplarının azaltılmasına yönelik görev ve sorumlulukları belirlenmiştir” dedi.

Bakan Pakdemirli,  büyükşehir ve il belediyelerinin su kayıplarını 2023 yılına kadar en fazla yüzde 30, 2028 yılına kadar ise en fazla yüzde 5 düzeyine; diğer belediyelerin ise su kayıplarını 2023 yılına kadar en fazla yüzde 35, 2028 yılına kadar en fazla yüzde 30, 2033 yılına kadar ise en fazla yüzde 25 düzeyine indirmek için çalışıldığını   belirtti. 

SU KULLANICILARINA HİDRANTLI TAKİP 

Bakan Pakdemirli, “DSİ 18 ve 21. Bölge Müdürlüğü sınırlan içerisindeki sulama tesislerindeki pilot otomasyon projelerinde, hidrantlara takılan uzaktan kontrollü sayaç sistemi ile bitki desenine göre sulamada kullanılacak su miktarı, tesisin işletme, bakım ve yönetim sorumluluğunu devralan su kullanıcı teşkilat tarafından belirlenmekte, böylelikle fazla su kullanımı kontrol altına alınabilmektedir. Su kullanıcılar da arazisine gitmeden merkez aracılığıyla ya da cep telefonu uygulaması ile sulamayı başlatıp, sonlandırabilmektedir” açıklamasında bulundu. 

GÜRER: SUYUN ÖNEMİ ARTIYOR 

Önerge sahibi CHP Milletvekili Gürer, yaşanan iklim krizi nedeniyle dünyada suyun öneminin giderek arttığını belirterek, “Kaynakların giderek azalması, mevcut suyun doğru kullanılmasını gerekli kılmaktadır Ülkemizde su kaynakları doğru kullanılmamaktadır. Suda % 37 kayıp ciddi bir rakamdır.20 yıldır iktidarda olan AKP bu konuda da yetersiz kaldığı görülmektedir. Bakan hedef olarak belediyelerde %7 kayıp azalmasının sağlanmasını istese de 20 yılda yapılamayan 3 yılda nasıl başarılacaktır. Su yönetiminde de mevcut iktidar sınıfta kalmıştır. Ülkemizde tarım alanlarında yaygın olarak salma sulama kullanılmaktadır. Modern sulamaya yeterli oranda geçilememiştir. Bakanlık bu bağlamda gerekli çalışmalarda çiftçiye verilmesi gereken destek ve eğitimi de sağlayamamıştır. Açıkça su yönetiminde de AKP iktidarı başarısızdır. Ülkemizde bu süreç doğru yönetilmezse 50 yılda ciddi su problemleri olacağını bilim insanları ifade etmektedir” dedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.