Emek Partili Kadınlar: Yoksulluğa ve şiddete karşı birleşelim!

Emek Partisi  Adana’da çeşitli mahallelerde yaptığı  açıklamalarla ‘Eşit, özgür, şiddetsiz bir yaşamı birlikte kazanacağız, kadınlar kazanacak!’ diyerek kadınlara seslendi.

Çeşitli mahallelerde kadınlara bildirilerle seslenen Emek Partili kadınlar, 8 Mart’a giderken kadınları mücadeleye çağırdı. “Eşit, özgür, şiddetsiz bir yaşamı birlikte kazanacağız, kadınlar kazanacak!” sloganıyla krize, haklara dönük saldırılara karşı tek çözümün halkın örgütlü ve birleşik mücadelesi olduğuna, halk ittifakı olduğuna dikkat çekildi.

Basın açıklamasını okuyan Emek Partisi Adana İl Başkanı Av. Sevil Aracı, ekonomik krizle birleşen pandemi koşullarının emekçiler üzerindeki yıkıcı etkisinin artarak sürdüğünü ifade etti. Temel tüketim mallarına zamlarla alım gücü azalırken derinleşen yoksulluğun kadınların yükünü daha çok artırdığını, kadına yönelik şiddetin de bu koşullarda daha da artıp vahşileştiğini ifade eden Aracı, “Sendikal haklardan, örgütlenme ve siyaset yapma, ifade, toplantı, gösteri, yürüyüş hakkına kadar demokratik hak ve siyasi özgürlüklerin güvenceye alındığı barış ve demokratikleşme sürecine en çok kadınların ihtiyacı olduğu söylenen açıklamada gerçek eşitliğin, demokrasi ve barışın, laikliğin yolunun mücadeleden geçer” dedi.

Yoksulluğa, kadınların haklarına dönük saldırılara karşı acil taleplerini sıraladılar:

•    Şiddete karşı mücadelede sığınaklardan başvuru merkezlerine kadar, yerel yönetimleri de kapsayan pek çok idari düzenleme yapılmalı,

•    Şiddeti, nefret suçlarını teşvik eden her eylem ve söylemin suç sayılacağı hukuk sistemi oluşturulmalı,

•    Cinsel yönelim ayrımcılığına, nefret söylemine ve baskılara son verilmeli,

•    Toplumsal yaşamın her alanında cinsiyet eşitliğinin sağlanmalı,

•    Salgın koşullarında ağırlaşan çocuk ve yaşlı bakımının kadınların sırtında bir yük olmaktan çıkarılması için somut adımlar atılmalı, semtlerde ve işyerlerinde ücretsiz, nitelikli ve yaygın çocuk bakım yuvaları, kreşler açılması, yaşlılar için ücretsiz bakımevleri yaygınlaştırılmalı, işyerlerinde ayrıca emzirme odaları ve annelerin süt izni hakkından taviz verilmemeli

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.