Hafif raylı sistem, 2’inci etap hayata geçirilerek işlevsel hale getirilmelidir

Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Adana İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Hafif Raylı Sistem konusunda açıklama yaptı. Açıklamada 2. Etap hafif raylı sistem projesinin hayata geçirilmesinin elzem olduğu vurgulandı.

Kent yaşamındaki tüm unsurların,  bunların arasında önemli bir yer tutan ulaşımın insan hayatını kolaylaştırmak ve yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla düzenlenmesinin gerektiğinin ifade edildiği açıklamada,  Adana’nın yaşadığı göçler, plansız büyüme, çarpık kentleşme nedeniyle kent içi trafik konusunda sorunlu kentlerin ilk sıralarda yer aldığı belirtildi.

KENT İÇİ ULAŞIM TOPLU TAŞIMAYA YÖNLENDİRİLMELİDİR

Toplu ulaşımın ekonomiye, insan sağlığına, enerji verimliliğine, çevreye olumlu katkıları olduğu belirtildiği açıklamada, “Kent içi ulaşımın ağırlıklı olarak toplu taşımaya yönlendirilmesi, kentin yaşam standartlarını yükseltmek açısından önem teşkil eder.  Küresel ısınma, içinden çıkılamayan trafik sorunu, araçların çıkardığı zararlı gazlar sonucu sera etkisi gibi etkenler, insan sağlığı ve insan yaşamını olumsuz etkilemektedir” ifadeleri yer aldı.

Ayrıca son günlerdeki akaryakıt fiyatlarındaki hızlı artışın, ulaşımda toplu taşımanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiği belirtilerek, devamında şu görüşlere yer verildi:

“Toplu ulaşım sistemlerinin temel amacı, bir kamu hizmeti olarak, kent içinde yaşayan insanların bir noktadan diğer noktaya en ekonomik ve sağlıklı bir şekilde taşınmasını sağlamaktadır. Kent içi yolcu taşımacılığının temel amacı “taşıtların değil insanların taşınmasıdır”.  Bu amacı en iyi şekilde gerçekleştirebilmek ise toplu ulaşım sistemleri ile mümkündür.

Toplu taşımanın en işlevsel araçlarından birisi ise metro veya hafif raylı sistemdir. Metropollerin gelişmesindeki en büyük etkenlerden birisi, toplu taşımaya verilen önemdir. Birçok metropolde toplu taşıma, ağırlıkla metro veya hafifi raylı sistemle yapılmaktadır. Paris, Londra ve Moskova’da olduğu gibi metro adeta bir ağ gibi kenti örmektedir.

MEVCUT SİSTEMİN BORCU ADANALILARIN OMUZLARINDA BİR YÜKTÜR

Kentimizde bu amaçla, toplu taşıma projeleri başlatılmış ve hafif raylı sistem kısıtlı bir güzergahta hayata geçirilmiştir. Süreç, proje ve finansman sorunu ile başlamış, güzergâh yanlışı ile devam etmiş,  öğrenci ve personelin yoğun olarak yaşadığı bölgelere ve Çukurova Üniversitesi yerleşkesine ulaştırılamamıştır.

Mevcut hafif raylı sistem, Ruh Sağlığı Hastanesi istasyonundan başlayıp Akıncılar istasyonuna kadar 13 istasyondan oluşan bir kısma hizmet vermektedir. Bu güzergahın yeterli olmadığı yadsınamaz bir gerçekliktir. Halkımızın deyimiyle Adana Hafif Raylı Sistemi,  “hiçbir yere uğramayan” ve Adanalının yıllardır borcunu ödediği ve ödemeye devam edecek olduğu bir imalat haline gelmiştir.

SİYASİ KAYGILARDAN UZAKLAŞILMALIDIR

Hafif raylı sistemi, daha rantabl hale getirebilmek için üniversiteye, Balcalı Hastanesine, yeni stadyuma kadar ulaşabilecek 2. etap hafif raylı sistem projesi hazırlanmış ve onaya sunulmuştur. İlk onaya sunulmasının ardından bazı eksiklikler nedeni ile proje, merkezi hükümet tarafından düzeltilmesi amacıyla iade edilmiştir. Gerekli düzeltmeler yapılarak proje tekrar onaya sunulmuş, ancak borçlanma sebep gösterilerek projenin hayata geçirilmesine onay verilmemiştir.

Hafif raylı sistemin işlevsel hale getirilmesi ve kent içi ulaşımın rahatlaması için 2. etabın hayata geçirilmesi sağlanmalıdır. Adana’nın ihtiyacı olan bu projenin hayata geçirilmesi için siyasi kaygılardan uzaklaşılmalı, kent yaşamının geliştirilmesi anlayışı ön plana çıkarılmalıdır.

Bu kent hepimizin; TMMOB Adana İKK olarak biz yaşadığımız kenti önemsiyoruz, her zaman olduğu gibi yapılan yanlışların karşısında olmaya olumlu adımları desteklemeye ve düşüncelerimizi kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.