Bulut: Bu kurul bağımsız olmalıdır

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, TBMM Genel Kurulu’nda, Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklifin görüşmelerinde yaptığı konuşmada tıbbi uygulama hataları olarak bilinen malpraktisi değerlendirdi.

AYRIMCILIK VAR

CHP’li Bulut, “Bu yasa sağlık çalışanları için önemli ama burada iki tane önemli eksiklik var. Bir tanesi, maalesef iktidarın genel huyu olan ayrımcılık. Geçmiş aylarda, Genel Kurulda hekimlerin maaşlarına iyileştirmeyle ilgili bir yasa teklifi geldiğinde sadece hekimlere geldi ama diğer sağlıkçılara gelmedi. Burada da deniliyor ki: “Kamu ve özel sağlık kuruluşlarında görev yapan hekim, diş hekimi ve sağlık mensuplarının muayene, teşhis ve tedavilerine ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle oluşacak soruşturmalarda bu soruşturmanın izni ve tazminatın rücusu bu Kuruldan geçecek.” Ancak, burada ifade edilen “muayene, teşhis ve tedavi” 1219 sayılı Tababet Yasası’na göre 2 meslek grubuna verilmiş: Bunlardan bir tanesi tıp fakültesinden mezun olma şartıyla hekimlere, diğeri de diş tabiplerine.”

SAĞLIKÇILAR DA BU KAPSAMA GİRMELİ

Sağlık Komisyonunda bunu tartıştık, eski Sağlık Bakanı ve Komisyon Başkanı Recep Akdağ’ın da önerisiyle bunu ilave ettik ancak Adalet Komisyonunda bu madde çıkarıldı, daha doğrusu konulmadı. Eğer bu maddeye şöyle bir ilave yapabilirsek “Hekim, diş hekimi, eczacı ile diğer sağlık mesleklerinin icrasıyla ilgili yapılan uygulamalar…” dediğimizde bu ayrıcalığın hiçbirisi kalmamış olacak, sağlık mesleğinde görev yapan herkes, hemşiresi, hekimi, tümü bu yasa düzenlemesinin içerisine girecek. Aksi takdirde burada ciddi bir eksiklik, ciddi bir sorun olacağı açıktır” dedi. 

MESLEKİ SORUMLULUK KURULU BAĞIMSIZ OLMALI

Mesleki Sorumluluk Kurulunun bağımsız olması gerektiğinin de altını çizen Bulut, şöyle devam etti:

”Kurulda oluşacak heyetin büyük çoğunluğunu yani 7’sinden 5’ini Sağlık Bakanlığı veriyor. Mesleki Sorumluluk Kurulunda mutlaka meslek odalarının olması gerekiyor. Türk Eczacıları Birliği, örneğin Türk Hekimleri Birliği, örneğin Türk Diş Hekimleri Birliği. Bunlar burada olabilecek hatalara ilişkin görüşlerini aktaracaktır, aksi hâlde -hekime beş dakika muayene, acilde yaşanan sıkıntılar, bunların hepsinin sistem sorunu olduğunu bildiğimiz hâlde- sistemin savunucuları, sistemin uygulayıcıları o Kurulda bu hekimlere ceza verileceği zaman doğal olarak sistemi koruyacaktır çünkü kendisini koruyacak.” CHP’li Bulut, konuşmasını hemşirelerin ve eczacıların gününü kutlayarak bitirdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.