Gürer: “Vatandaş daralıyor, bankalar kara doymuyor”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye, ciddi kar elde eden bankaların, kar paylarını esnaf ve çiftçi için krediye dönüştürüp dağıtması talebini içeren soru önergesi yöneltti. 

Gürer’in önergesine yanıt veren Bakan Nebati, bankaların mali durumları ve içinde bulunulan makroekonomik koşullar dikkate alınarak son birkaç yıldır bankaların kâr dağıtım taleplerinin sınırlandırıldığını ve çok cüzi miktarda kâr dağıtımına izin verildiğini belirtti. 

Bakan Nebati, “Bankaların kar payları esnafa ve çiftçiye kredi olarak kullandırılması düşünülüyor mu?” şeklindeki soruyu ise yanıtsız bıraktı 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bakan Nebati tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde toplumun her kesiminde ciddi bir şekilde ekonomik olarak sorun yaşanırken, bankaların yüksek miktarlarda kar elde ettiğine dikkat çekti.

Bu süreçte kar payı dağıtmak yerine kar payının çiftçi ve esnaf için krediye dönüştürülüp dağıtılması talebini içeren soru yönelten Gürer, Bakan Nebati’den bu konuda bir çalışma yapmayı düşünüp düşünmediklerini sordu. Gürer, ayrıca “Bankaların yurt dışı kar paylarının verilmesini önlemek için bir çalışma düşünülüyor mu?” şeklindeki soruya da yanıt istedi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesini yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2013 yılında yayımlanan bir yönetmelik kapsamında bankalar tarafından yapılan kar dağıtımına sınırlama getirildiğini, aynı yönetmelikte, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulutarafından belirlenecek sınırlamaların saklı tutulmuş; Kurul tarafından belirlenecek diğer ödeme ve işlemlerin de Yönetmelik uygulamasında kâr dağıtımı olarak kabul edileceğinin belirlendiğini açıkladı.

Söz konusu hükümler çerçevesinde, bankaların bir önceki yıl elde ettikleri kârlar ile daha önce elde edilmekle birlikte dağıtım konusu yapılmayan kâr ve yedeklerin dağıtımının her yıl Kurul tarafından değerlendirildiğini belirten Bakan Nebati, “Bankaların özkaynak yapılarının güçlü tutulmasına yönelik ihtiyatlı bir politika izlenerek, kâr dağıtımına ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir” açıklamasında bulundu.

Bankaların mali durumları, içinde bulunulan makroekonomik koşullar dikkate alınarak son birkaç yıldır bankaların kâr dağıtım taleplerinin sınırlandırıldığını anlatan Bakan Nebati, “Çok cüzi miktarda kâr dağıtımına izin verilmiştir. Bunun sonucu olarak banka özkaynaklarına eklenen kârlar, bankaların özkaynakları güçlendirmekte, sermaye yeterliliği korumakta, kredi verme kapasitelerinin artırılmasına ve reel sektör ile hane halkının kredi ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılabilmesine katkı sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Vatandaşın ekonomik anlamda boğazı sıkılırken bankaların da karlarını katladığı süreci yaşıyoruz “ dedi. Gürer, bankacılık sektörü bu yılın ilk sekiz aylık döneminde net karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 420,5 oranında artırarak 252,2 milyar liraya  çıktığına dikkat çekti. Vatandaşların bankalara olan borcunda 16-23 Eylül haftasında da 16,5 milyar liralık artış olduğunu ifade etti. Son 5 ayda (6 Mayıs – 23 Eylül arasında) vatandaşların bankalara olan borçlarında 225 milyar liralık artış yaşandığını belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bankaların karlarını katladığı ekonomik krizde vatandaşın borcunun vadesini uzatıp faiz yükünün azaltılmasının ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.