Pekduraner: Engelli istihdamının önündeki tüm engeller kaldırılmalı

Mali Müşavir, İşletme Koçu Özlem Pekduraner, engelli bireylerin ayrımcılıktan uzak ve diğer bireylerle iş hayatında eşit haklara sahip olması gerektiğini söyledi.

Her bireyin olduğu gibi engelli bireylerin de iş hayatına dahil olup ekonomik bağımsızlığını kazanmak ve sosyalleşmek gibi hakları olduğuna da dikkat çeken Özlem Pekduraner, engelli haklarının iyileştirilmesi ve onların önündeki tüm engellerin kaldırılması gerektiğinin de altını çizdi.

İŞ KANUNUNDA ENGELLİNİN YERİ

Dezavantajlı gruplardan olan engellilerin iş hukukundaki haklarıyla ilgili konuşan Mali Müşavir Özlem Pekduraner, şu ifadelere yer verdi:

‘’Engellilerin hakları 4857 sayılı İş Kanunu ile koruma altına alınmakla birlikte bu konuda iyileştirilmeler yapılmalıdır. Mevcut haklarından bahsedecek olursak;

4857 sayılı İş Kanunu’nun 5.maddesine göre işveren, iş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapamayacağı gibi kişinin engelli olması nedeniyle de herhangi bir ayrım yapamaz.

İş Kanunu’nun 30. maddesinde işverenlerin, 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde %3 engelli, kamu işyerlerinde ise %4 engelli meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlü olduğu, bir işyerinden malulen ayrılmak zorunda kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan işçilerin eski işyerlerinde tekrar işe alınmalarını istedikleri takdirde, işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorunda olduğu ve yer altı,  su altı işlerinde engelli işçinin çalıştırılamayacağı belirtilmektedir.

Ayrıca işçilerin en az %70 oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli izin kullanabileceğine İş Kanunu’nda yer verilmektedir.’’

Engelli çalıştırma zorunluluğuna aykırı davranan ve engelli çalıştırmayan özel sektör işveren veya işveren vekiline ve kamu kuruluşlarına çalıştırmadığı her engelli ve çalıştırmadığı her ay için 13.191 TL. idari para cezasının verileceği de ilgili kanunda yer almaktadır.’’

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.